Boink heeft de Corona-beslisboom geactualiseerd op basis van de geldende Corona-maatregelen. Op deze manier is in één oogopslag te zien wat je moet doen bij klachten. Bekijk de beslisboom voor kinderen van 12 jaar en ouder goed en volg de gegeven adviezen op.

Deze Corona-beslisboom dateert van 31 januari 2022 en is daarmee op dit moment de meest actuele versie.

Download hier de besisboom van 31 januari 2022 voor 12 jarigen en ouder