De leerlingenraad

De leerlingenraad van het WVC is een groep enthousiaste leerlingen uit verschillende leerjaren die zich inzet voor de school! Zo komen we twee keer per periode samen om belangrijke zaken te bespreken en zijn wij daarbij de stem van de leerlingenpopulatie.  

Behalve het bespreken van belangrijke kwesties onderhouden we ook contact met de schoolleiding en zijn we druk bezig tijdens de feestdagen. Ben je benieuwd wat de leerlingenraad nou precies doet en hoe deze in elkaar zit? Neem dan een kijkje in ons leerlingenraadstatuut!

Je kan de leerlingenraad bereiken via: waveleerlingenraad@sgzuidwest.nl

De ouderraad

De ouderraad van het Wateringse Veld College bestaat uit een groep gemotiveerde ouders/verzorgers die regelmatig vergadert met de rector. De leden van de ouderraad zetten zich in om de doelstellingen van de school mede te realiseren. Daarbij ligt de nadruk op het bevorderen van het contact tussen school en ouders/verzorgers en treedt de ouderraad op als klankbord voor ouders/verzorgers en kinderen.

De ouderraad probeert haar doel te bereiken door regelmatig met de schoolleiding te overleggen, door het eventueel verlenen van bemiddeling en bijstand, door zich te laten voorlichten over problemen met betrekking tot onderwijs en opvoeding, door de ontwikkelingen op school kritisch te volgen en hieraan een positieve bijdrage te leveren. Bovendien bereikt de ouderraad haar doel door gevraagd en ongevraagd het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad van advies te dienen, door de communicatie tussen school en ouders/verzorgers én tussen ouders/verzorgers onderling te stimuleren en tenslotte door medewerking te verlenen aan en ondersteu- ning te bieden bij binnen- of buitenschoolse activiteiten.

Om hierin goed te kunnen functioneren, is het van belang dat de ouders/ verzorgers de ouderraad informeren over ideeën, klachten of wensen. Ouders/verzorgers kunnen het beste één van de leden van de ouderraad telefonisch of schriftelijk benaderen. Dit kan ook via de school gebeuren. De ouderraad staat in nauw contact met de medezeggenschapsraad. De school hecht veel belang aan een goede vertegenwoordiging van ouders/ verzorgers. Ouders/verzorgers die deel willen nemen, kunnen zich opgeven bij de rector, mentor of via ouderraadwvc@sgzuidwest.nl. Op de website zijn de contactgegevens van de ouderraad te vinden. Er is ook een klankbordgroep, waarbij ouders/verzorgers van leerlingen uit diverse afdelingen van de school vier keer per jaar bevraagd worden over uiteenlopende onderwerpen.