Het aanmeldproces voor nieuwe brugklasleerlingen voor leerjaar 2022-2023 wordt in Den Haag zo eenduidig mogelijk georganiseerd. Bij elke voortgezet onderwijs school gelden dezelfde regels en richtlijnen. Klik hier voor de aanmeldprocedure bij het Wateringse Veld College.

Vragen of onduidelijkheden

We proberen in Den Haag zo veel mogelijk eenduidigheid te hanteren in het aanmeldproces van brugklasleerlingen voor het nieuwe schooljaar. Natuurlijk kan het zijn dat daarin nog niet alles duidelijk is. De meest gestelde vragen vind je hieronder. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met wateringseveld@sgzuidwest.nl.

Hoe moet ik mijn kind bij een vo-school voor het schooljaar 2022-2023 aanmelden?

U kunt uw kind aanmelden bij de vo-school van de eerste voorkeur, met het regionale aanmeldingsformulier met de unieke aanmeldcode en met de voorkeurslijst.

Wanneer moet ik mijn kind voor het schooljaar 2022-2023 aanmelden?

Van zaterdag 12 t/m vrijdag 25 februari 2022 start de aanmeldingsperiode van de eerste ronde.

Hoeveel scholen moeten wij op de voorkeurslijst invullen en waarom?

Wij adviseren dit jaar om minimaal 6 scholen op de voorkeurslijst te zetten. Dit vergroot de kans op plaatsing maar biedt geen plaatsingsgarantie. Als door loting uw kind toch niet op de school van de eerste keuze geplaatst kan worden, wordt er gekeken op welke van de andere scholen van de lijst er plaats is.

Geldt er voor mijn kind een voorrangsregeling bij jullie school?

Kinderen met (half-, stief-) broertjes of zusjes bij ons op school, of kinderen van personeelsleden van onze school krijgen voorrang bij aanmelding. Dit geldt alleen voor de eerste ronde.

Hoeveel kans heeft mijn kind om op de school van eerste voorkeur geplaats te worden?

Het merendeel van de kinderen kan geplaatst worden op de school van de eerste keuze.

Wanneer weet ik na de eerste aanmeldperiode op welke school mijn kind geplaatst is?

Op donderdag 7 april 2022 worden de ouders, vanaf 15.00 uur, via de Bovo ingelicht over de plaatsing van hun kind.

Wat als ik te laat ben voor de eerste aanmeldperiode met het aanmelden van mijn kind?

Als u uw kind na vrijdag25 februari 2022 aanmeldt, dan zal uw kind niet mee kunnen doen in de eerste ronde. U dient uw kind dan zelf weer aan te melden voor de tweede ronde.

Hoe meld ik mijn kind aan bij de tweede ronde?

Vanaf zaterdag 9 april 2022, 10.00 uur staan de nog beschikbare plekken op de digitale scholenwijzer (www.scholenwijzer.denhaag.nl). U meldt uw kind aan voor de tweede ronde met een nieuw regionaal aanmeldformulier. Dit formulier krijgt u van de basisschool, of kunt u na 9 april 2022 downloaden van de website van de scholenwijzer.

Wanneer weet ik op welke school mijn kind geplaatst is, als het in de tweede ronde werd aangemeld?

Op donderdag 21 april 2022 worden de ouders, vanaf 15.00 uur, via de Bovo ingelicht over de plaatsing van hun kind.

Wat als mijn kind na de tweede ronde nog steeds nergens geplaatst is?

Een enkele leerling heeft na de tweede aanmeldperiode nog geen passende school gevonden of wil van school wisselen (bijvoorbeeld als gevolg van een herzien schooladvies). Deze leerlingen kunnen zich vanaf dinsdag 10 mei 2022 aanmelden op één van de scholen waar nog plek is. Er wordt nu niet meer gewerkt met een voorkeurslijst.

Hoe weet ik op welke school nog plaats is?

Op zaterdag 23 april vanaf 10.00 zijn op de nog beschikbare plaatsen op de digitale scholenwijzer te vinden.

Wanneer weet ik of mijn kind, als het op dinsdag 10 mei aangemeld is, geplaatst is?

Op woensdag 11 mei worden ouders hierover geïnformeerd.