Aanmelden

Aanmelden voor ronde 1 is mogelijk van zaterdag 13 februari tot en met vrijdag 5 maart 2021.

Let op: Het aanmelden mag i.v.m. de corona maatregelen niet meer persoonlijk/fysiek op de school.

Lees hieronder op welke manier je je wel aan kunt melden bij het WVC en wat je precies dient aan te leveren.

Wat heb je nodig voor de aanmelding?

Wij vragen u om ons schooleigen aanmeldformulier met basisgegevens ook in te vullen bij aanmelding, zodat wij er zeker van zijn dat wij juiste contactgegevens van u hebben (Aanmeldformulier 1e klassers). Nadere gegevens bij definitieve inschrijving zullen wij later pas opvragen i.v.m. de AVG wetgeving.

Voor leerlingen uit Den Haag en Rijswijk:

 • Je aanmeldformulier met handtekening van je ouders/verzorgers.
 • Je ingevulde voorkeurslijst (ontvangen van je basisschool).
 • Het aanmeldformulier van onze school (Aanmeldformulier 1e klassers).

Voor leerlingen buiten Den Haag en Rijswijk, zoals bijvoorbeeld het Westland of Delft:

Wij zetten de gegevens van de aanmelding voor u in Onderwijs Transparant, zodat de basisschool ook weet dat uw kind is aangemeld op het Wateringse Veld College. Vanuit Onderwijs Transparant krijgt u als ouder/verzorger indien u dit heeft aangegeven bij de basisschool, een bevestigingsmail van uw aanmelding.

Hoe kun je je aanmelden:

 • Door alle aanmeldgegevens in te scannen en naar ons te e-mailen op wateringseveld@sgzuidwest.nl
 • Door alle aanmeldgegevens per post te sturen naar:
  Aanmelding WVC
  Missouri 1
  2548 HT Den Haag
  (Wij raden u aan om zelf een kopie te bewaren van de opgestuurde documenten).
 • Door alle aanmeldgegevens zelf in onze brievenbus bij de school te deponeren.
 • Door digitaal via Onderwijs Transparant de aanmelding in te voeren. Let op: Dit kan alleen indien de basisschool aan deze aanmeldvorm deelneemt.

TTO aanmelding?

Gaat het om een aanmelding voor Tweetalig Onderwijs. Geef dit dan duidelijk aan op je voorkeurslijst of op je aanmeldformulier. U kunt als 2e voorkeur eventueel op de voorkeurslijst ook WVC zonder TTO invullen zodat u verzekerd bent van een plek op het WVC.

Niveaus

Soort klas Adviezen
Reguliere klassen Mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo, vwo
Tweetalig havo Havo en havo/vwo
Tweetalig vwo Vwo

 

Tweede aanmeldperiode

Naast aanmeldperiode 1 is er ook nog een 2e aanmeldperiode. Aanmeldperiode 2 loopt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 april 2021. Probeert u vooral uw aanmelding in aanmeldperiode 1 te regelen zodat uw kind verzekerd is van een plekje bij ons op school.

Heeft u vragen over de aanmeldingsprocedure, stuur dan een e-mail naar wateringseveld@sgzuidwest.nl

Digitaal aanmelden op onze school

Doet uw school vanuit BOVO Haaglanden mee aan de digitale aanmelding via Onderwijs Transparant dan hoeft u niet langs te komen voor uw aanmelding maar kunt u alles online regelen. Kijk voor andere aanmeldopties hierboven.

Bericht over toelating

Op donderdag 15 april 2021 (uiterlijk vrijdag 16 april) krijgt u aan het eind van de dag bericht van ons of uw kind wel/niet geplaatst is op het Wateringse Veld College. Vanuit Onderwijs Transparant zal er op donderdag 15 april na 15.00 uur ook een automatische e-mail bij u binnenkomen omtrent de plaatsing.

Toelatingstesten tweetalig onderwijs (tto)

Een aanmelding voor tto kan alleen als uw kind een toelatingstest tto heeft gemaakt met een positieve uitslag tot gevolg. De toelatingstest voor het tto vindt plaats op woensdag 17 februari 2021. Uiterlijk maandag 1 maart 2021 zal de uitslag bekend zijn, zodat u vervolgens nog genoeg tijd heeft om uw kind in te schrijven op de school van eerste keuze. Kijk op (Aanmeldprocedure tweetalig onderwijs – Wateringse Veld College) voor meer informatie over en het aanmelden voor de toelatingstest tto.

Eerst kennismaken met onze school

Wilt u graag langskomen op onze informatieavonden, open dagen of graag een persoonlijke rondleiding krijgen op onze school, ga dan naar: kennismaken met het WVC. 

Overzicht stappen aanmelden leerjaar 1:

 1. Aanmelden binnen de aanmeldperiode.
 2. Contact met PO en/of ouders/verzorgers, indien het onderwijskundig rapport vragen oproept.
 3. Op woensdag 15 april 2021, vanaf 15.00 uur, krijgen de ouder(s)/verzorger(s)/leerling een bericht van toelating.
 4. Twee weken na het toelatingsbesluit krijgen ouders/leerling een uitnodiging voor de kennismakingsdag op het WVC. Het inschrijfformulier wordt dan meegestuurd, met het verzoek dit ingevuld in te leveren tijdens de kennismakingsdag.
 5. Het ingevulde inschrijfformulier wordt vervolgens door de administratie verwerkt in het administratiesysteem van het WVC (Magister).

Meer informatie vanuit de BOVO

Op https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders vindt u meer informatie over de algemene inschrijfprocedure van de gemeente Den Haag .