BOVO Haaglanden

De overstap van leerlingen van het basisonderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) verloopt in de regio Haaglanden volgens de BOVO-procedure. Alle scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk nemen deel aan deze werkwijze en houden zich aan de gemaakte afspraken. Het team van BOVO voert de procedure uit.

De BOVO-procedure beoogt een soepele overgang van po naar vo, waarbij de basisschoolverlater op de best passende plek in de brugklas terecht komt. Er zijn zeven doelstellingen:

  • Het bieden van een passend basisschooladvies, onderbouwd met het onderwijskundig rapport.
  • Het verzorgen van een helder en eerlijk proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating.
  • Het vinden van een passende school voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, in het kader van passend onderwijs.
  • Een zorgvuldige behandeling van de aanmelding door de vo-school.
  • Het verzamelen van statistische gegevens rond het overstapproces.
  • Een goede ondersteuning van het scholenveld en een snelle en adequate afhandeling van vragen op inhoudelijk en technisch vlak m.b.t. de verschillende overstapprocedures.
  • Het bieden van een (digitaal) platform voor ouders, waarop zij alle nodige informatie omtrent de scholen in de regio en de verschillende overstapprocedures kunnen vinden.

Meer informatie is te vinden op www.bovohaaglanden.nl