Op het Wateringse Veld College kunnen leerlingen een vmbo-tl (mavo)-, havo (tto)- of vwo (tto)-diploma behalen en leren leerlingen d.m.v. ons onderwijs in de loop van de jaren steeds zelfstandiger werken, plannen, keuzes maken en goed samenwerken.

Advies basisschool

Het advies van de basisschool is leidend voor de plaatsing van de leerling. Leerlingen kunnen bij ons terecht met een advies voor mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo of vwo.

Capaciteit

Op het Wateringse Veld College is in schooljaar 2023/2024 de capaciteit en het maximum aantal leerlingen per brugklastype als volgt:

Brugklastype Advies Capaciteit in % Aantal plekken
mavo/havo vmbo TL t/m havo 42,2 95*
havo/vwo havo t/m vwo 28,9 65*
havo/vwo TTO havo t/m vwo 28,9 65*

*Het aantal klassen in bovenstaand overzicht is een indicatie en een richtlijn in de verdeling. De uiteindelijke basisschooladviezen van de aangemelde leerlingen en het daadwerkelijke aantal aanmeldingen per niveau bepalen uiteindelijk het definitieve aantal klassen per brugklastype. Dit geldt ook voor de tweetalige klas.

Aanvullende toelatingseisen voor het tweetalig havo/vwo

Leerlingen met een volledig advies voor havo, havo/vwo of vwo, die gemotiveerd zijn, aanleg hebben voor en geïnteresseerd zijn in taal en cultuur, zijn van harte welkom op onze tto-afdeling.

Kijk hier voor meer informatie: Aanmeldprocedure tweetalig onderwijs – Wateringse Veld College

Loting

Wij loten dit jaar niet en hebben voldoende plaats. Wij plaatsen dit jaar dus alle leerlingen. Dit geldt wel alleen voor leerlingen die onze school als eerste keuze opgeven in de eerste aanmeldronde!

Voorrangsregel voor aanmelding

  1. Mijn kind heeft een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de middelbare school van eerste keuze.

Volgorde bij eventuele loting

Indien het WVC voor meerdere afdelingen moet loten, wordt als eerste voor tto geloot. Een leerling die wordt uitgeloot voor tto en die het WVC (zonder tto) als tweede voorkeur op de lijst heeft staan, krijgt vervolgens voorrang bij plaatsing in een reguliere afdeling.

Aannamecommissie

Het Wateringse Veld College werkt met een aannamecommissie. Deze commissie bespreekt de aangemelde leerlingen op basis van het onderwijskundig rapport van de basisschool. Mochten wij als school vragen hebben over een aangemelde leerling, dan zullen wij contact opnemen met ouders/verzorgers en/of de basisschool om nadere informatie op te vragen.

Voor meer informatie over aanmelden klik hier.
Voor meer informatie over de aanmeldprocedure voor het tweetalig onderwijs klik hier.