Het kan gebeuren dat je ouders het met een bepaalde gang van zaken op school oneens zijn. Hebben zij een klacht over de gang van zaken op school, medewerkers of klasgenoten van jou? Blijf hier niet mee lopen, maar leg het probleem voor aan de school.

Als de klacht één van de medewerkers van het Wateringse Veld College betreft, adviseren wij de klacht eerst met de medewerker zelf en/of de teamleider te bespreken. Als de klacht naar de mening van je ouders niet goed wordt opgelost, kunnen zij hun klacht voorleggen aan de contactpersoon van de school, mevr. J. Moor. Dit kan via de mail j.moor@sgzuidwest.nl

Iedere klacht wordt serieus in behandeling genomen. In principe proberen we altijd een voor alle partijen bevredigende oplossing te zoeken. Zijn je ouders toch nog ontevreden over de manier waarop de klacht wordt afgehandeld, dan kunnen zij contact opnemen met de regiodirecteur G. Millekamp. Als laatste mogelijkheid kan de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke klachtencommissie, de Landelijke Klachten Commissie voor het Algemeen/Bijzonder onderwijs. Het adres is: Postbus 95572, 2509 CM te Den Haag. Telefoonnummer: 070 – 331 52 52.

De klachtenregeling ligt ter inzage bij onze administratie.