Op onze school verstaan we onder kwaliteit: ‘De overtuiging dat onze onderwijskwaliteit vrijwel altijd het gevolg is van zorgvuldige en nauwkeurige analyse en vervolgens daarop gebaseerde planning’.

De kwaliteit van het onderwijs is niet meer een toevallige uitkomst, maar iets wat een logisch gevolg is van de beheersing van diverse (onderwijs)processen. De school wil leerlingen het beste onderwijs geven en een betrouwbare partner voor ouders/verzorgers, de onderwijsinspectie en de (lokale) overheid zijn. Daarom kijken we kritisch naar ons kwaliteitsbeleid. Kwaliteitszorg heeft onze voortdurende aandacht.