Lestijden en vakantieregeling

De lessen op het Wateringse Veld College duren 45 minuten. Na maximaal 90 minuten volgt een pauze. Er is een vast lesrooster voor de week.

Roosterwijzigingen worden meestal een dag van tevoren bekend gemaakt, via de monitoren in de hal van de school en via de Elektronische Leeromgeving (ELO).

De school plant docentenvergaderingen zoveel mogelijk buiten de lestijden. Lesuitval wegens zieke collega’s wordt zoveel mogelijk intern opgevangen. Hierdoor blijft lesuitval beperkt, maar kan niet altijd worden voorkomen. Omdat de leerlingen met studiewijzers werken en geoefend zijn in het zelfstandig werken, kunnen zij bij onverwachte lesuitval zelfstandig, onder toezicht van een invaldocent, aan het werk. Ze verlaten het schooleiland niet onder schooltijd.

Lestijden

lesuur starttijd eindtijd
1 08.45 09.30
2 09.30 10.15
1e pauze 10.15 10.30
3 10.30 11.15
4 11.15 12.00
2e pauze 12.00 12.30
5 12.30 13.15
6 13.15 14.00
3e pauze 14.00 14.15
7 14.15 15.00
8 15.00 15.45
9 15.45 16.30

Vakanties 2021/2022

Herfstvakantie 18 t/m 24 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m 9 januari
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 6 maart
Meivakantie 25 april t/m 8 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus

Vrije dagen 2022

Goede vrijdag 15 april
Pasen 17 en 18 april
Hemelvaart 26 en 27 mei
Pinksteren 5 en 6 juni

Studiedagen(leerlingen lesvrij)

30 augustus 2021
26 oktober 2021
15 maart 2022
10 mei 2022 (middag vanaf 12 uur lesvrij)