Lestijden en vakantieregeling

De lessen op het Wateringse Veld College duren 45 minuten. Na maximaal 90 minuten volgt een pauze. Er is een vast lesrooster voor de week.

Roosterwijzigingen worden meestal een dag van tevoren bekend gemaakt, via de monitoren in de hal van de school en via de Elektronische Leeromgeving (ELO).

De school plant docentenvergaderingen zoveel mogelijk buiten de lestijden. Lesuitval wegens zieke collega’s wordt zoveel mogelijk intern opgevangen. Hierdoor blijft lesuitval beperkt, maar kan niet altijd worden voorkomen. Omdat de leerlingen met studiewijzers werken en geoefend zijn in het zelfstandig werken, kunnen zij bij onverwachte lesuitval zelfstandig, onder toezicht van een invaldocent, aan het werk. Ze verlaten het schooleiland niet onder schooltijd.

Lestijden

lesuur starttijd eindtijd
1 08.45 09.30
2 09.30 10.15
1e pauze 10.15 10.30
3 10.30 11.15
4 11.15 12.00
2e pauze 12.00 12.30
5 12.30 13.15
6 13.15 14.00
3e pauze 14.00 14.15
7 14.15 15.00
8 15.00 15.45
9 15.45 16.30

Vakanties 2022/2023

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart
Meivakantie 24 april t/m 5 mei
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus

Vrije dagen 2023

Goede vrijdag 7 april
Pasen 9 en 10 april
Hemelvaart 18 en 19 mei
Pinksteren 28 en 29 mei

Studiedagen(leerlingen lesvrij)

22 augustus 2022
31 oktober 2022
9 januari 2023
22 maart 2023
21 april 2023