Lestijden en vakantieregeling

De lessen op het Wateringse Veld College duren 50 of 100 minuten. Na maximaal 100 minuten volgt een pauze. Er is een vast lesrooster voor de week.

Alle leerlingen die behoren tot hetzelfde domein hebben dezelfde start- en eindtijd en de dezelfde pauze. Roosterwijzigingen worden meestal een dag van tevoren bekend gemaakt, via de monitoren in de hal van de school en via de Elektronische Leeromgeving (ELO).

De school plant docentenvergaderingen zoveel mogelijk buiten de lestijden. Lesuitval wegens zieke collega’s wordt zoveel mogelijk intern opgevangen. Hierdoor blijft lesuitval beperkt, maar kan niet altijd worden voorkomen. Omdat de leerlingen met studiewijzers werken en geoefend zijn in het zelfstandig werken, kunnen zij bij onverwachte lesuitval zelfstandig, onder toezicht van een invaldocent, aan het werk. Ze verlaten het schooleiland niet onder schooltijd.

Lestijden

lesuur starttijd eindtijd
1 08.20 09.10
2 09.10 10.00
1e pauze 10.00 10.20
3 10.20 11.10
4 11.10 12.00
2e pauze 12.00 12.30
5 12.30 13.20
6 13.20 14.10
3e pauze 14.10 14.30
7 14.30 15.20
8 15.20 16.10
9 16.10 17.00

Vakanties 2021

Herfstvakantie 19 t/m 25 oktober
Kerstvakantie 21december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie 22 t/m 28 februari
Meivakantie 26 april t/m 9 mei
Zomervakantie 19 juli t/m 29 augustus

Vrije dagen 2021

Goede vrijdag 2 april
Pasen 4 en 5 april
Hemelvaart 13 en 14 mei
Pinksteren 23 en 24 mei

Studiedagen(leerlingen lesvrij)

1 september 2020
27 oktober 2020
5 januari 2021
2 maart 2021
11 mei 2021
13 juli 2021 Personeelsdag