Het Wateringse Veld College maakt voor innen van alle bijdragen in het onderwijs gebruik van WIS Collect. Wis Collect is een digitaal ouderportaal.

Zodra wij iets voor u klaarzetten in het digitale ouderportaal (zoals de overeenkomst ouderbijdrage) ontvangt u een email met daarin een linkje. Als u op dat linkje klikt, komt u in uw eigen digitale omgeving terecht en kunt u alle financiële zaken inzien en eventueel direct met iDEAL betalen. U maakt dus geen gebruik van een inlognaam en wachtwoord.

Op het Wateringse Veld College bieden wij, naast de reguliere havo- en vwo-opleiding, zowel een tweetalige havo- als een tweetalige vwo-opleiding aan. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Dit bedrag is vastgesteld op € 450 en dient jaarlijks te worden betaald. Uit deze bijdrage worden de kosten voor de reizen naar Engeland, de examenkosten, workshops en overige kosten betaald. Lopende het schooljaar zult u hiervoor een aparte digitale factuur ontvangen (eveneens via het digitale ouderportaal). Deze factuur mag in termijnen betaald worden.