Verlof en afwezigheid

Kortdurend verlof is verlof van maximaal één dag. Er kan vooraf kortdurend verlof aangevraagd worden.

Bijzonder verlof is verlof van maximaal tien dagen, en wordt uitsluitend door de rector toegekend. Bijzonder verlof kan alleen in bepaalde omstandigheden aangevraagd worden.

Over afwezigheid moeten wij altijd op tijd geïnformeerd worden. Ook voor ouders ligt daar een taak.