Op donderdag 7 april heeft 4HVT deelgenomen aan een digitale uitwisseling met Europese onze vrienden van de IES Jose de Mora School in Baza, Spanje. De uitwisseling is in het kader van Europese en Internationale Oriëntatie en heet “Strengthening European Ties”.

In voorbereiding op de bijeenkomst hebben de leerlingen van beide scholen zich gebogen over een belangrijk en relevant Europees vraagstuk: “Should there be one joint European Army?” De leerlingen hebben in groepjes onderzoek gedaan en moesten een betoog voor of tegen een Europese leger voorbereiden. Tijdens de digitale uitwisseling heeft elk groepje hun argumenten kunnen presenteren en aan het eind was er een kort debat.

Op vrijdag 22 april volgt deel twee van de uitwisseling. Op die dag gaan we, aan de hand van een afgenomen enquête, meerdere Europese vraagstukken discussiëren. Het was een leuke en geslaagde bijeenkomst. Wat fijn om contact te hebben met jongeren uit andere delen van het continent. Aan het eind van de sessie vroegen onze Spaanse vrienden wanneer we ze in Spanje gaan bezoeken.

Hopelijk snel!!