Klachten - Wateringse Veld College

Klachten

Bespreken

Bent u als ouder(s)/verzorger(s) het niet eens met een bepaalde gang van zaken op school? Heeft u een klacht over medewerkers of leerlingen? Blijf hier niet mee lopen, maar leg het probleem aan ons voor.

Wanneer u een klacht over een medewerker van het Wateringse Veld College heeft, adviseren wij u dit eerst met de medewerker zelf en/of de teamleider te bespreken. Als de klacht naar uw mening niet goed wordt opgelost, kunt u uw klacht voorleggen aan Lucas Onderwijs. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan per post: Lucas Onderwijs, postbus 93231, 2509 AE Den Haag t.a.v. mevrouw L. Eelkema. U kunt ook mailen naar [email protected]

Voor de volledige klachtenregeling verwijzen wij u door naar de pagina van Lucas Onderwijs

Onafhankelijke klachtencommissie

Iedere klacht wordt serieus in behandeling genomen en we proberen altijd een voor alle partijen bevredigende oplossing te zoeken. Bent u niet tevreden over de afhandeling, dan kunt u contact opnemen met de regiodirecteur G. Millekamp. Als laatste mogelijkheid kunt u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie, de Landelijke Klachten Commissie voor het Algemeen/Bijzonder onderwijs. Het adres is: Postbus 95572, 2509 CM Den Haag, telefoonnummer 070 – 331 52 52.

Klachtenregeling en contactformulier

De klachtenregeling ligt ter inzage bij onze administratie. Heeft u een klacht vul dan onderstaand formulier in.

Samen

Samenwerken, samen leren en samen groeien: ‘samen’ is niet voor niets onze eerste kernwaarde. Bij het Wateringse Veld College staan leerlingen er nooit alleen voor en weten medewerkers zich gesterkt door een fijn en collegiaal team. ‘Samen’ is de basis van waaruit wij werken.