BOVO

Procedure

BOVO Haaglanden

De overstap van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs verloopt in de regio Haaglanden volgens de BOVO-procedure. Alle scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk nemen deel aan deze werkwijze en houden zich aan de gemaakte afspraken. Het team van BOVO voert de procedure uit.

Meer informatie is te vinden op www.bovohaaglanden.nl.