Kernwaarden en pijlers - Wateringse Veld College

Kernwaarden en pijlers

Kernwaarden

Centraal bij het Wateringse Veld College staan onze kernwaarden. Ze vertellen wie we zijn, waar we voor staan en waarom we doen wat we doen. Je beleeft onze kernwaarden in ons onderwijs, maar ook in onze school. Kom binnen en ervaar samen de betrouwbaarheid en talent ontwikkeling van het Wateringse Veld College.

Samen

Op het Wateringse Veld College zijn we vriendelijk, gastvrij, verbindend, eerlijk en oprecht. We zijn trots op onze diversiteit. Samen maken we belangrijke keuzes voor de school. De kernwaarde ‘samen’ komt ook tot uitdrukking in groepsopdrachten voor de leerlingen en in de begeleiding van de leerlingen. Het domein is hiervoor de aangewezen plek. Samen met de leerlingen en het betrokken docententeam zorgen we ervoor dat we het gevoel dat we het sámen doen ook werkelijk zo beleven.

Talentonwikkeling

Kansen zien: dat is waar het in onze aanpak om draait. Wij zetten ons maximaal in voor de groei en ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. We dagen leerlingen uit om op zoek te gaan naar hun talenten. Onze talentstudio’s bieden hiervoor volop mogelijkheden. Ook binnen het team hebben we oog en aandacht voor elkaars talenten. Die zetten we in voor vakoverstijgende projecten en in de talentstudio’s. Bij het Wateringse Veld College blijft geen talent ongezien en onbenut.

Betrouwbaar

Leerlingen en medewerkers weten zich verzekerd van een goede en veilige leer- en werkomgeving. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zorgen voor heldere communicatie, overzichtelijke verantwoordelijkheden en duidelijke afspraken. Leerlingen kunnen erop vertrouwen dat docenten en medewerkers betrokken en integer zijn en er alles aan doen om hen optimaal te begeleiden. Het onderlinge vertrouwen is groot en er heerst een open en transparante sfeer.

Pijlers

Onze pijlers vertellen waar de stippen op jouw horizon staan. Zo weten we aan welke van jouw competenties we extra gaan werken. Zo proberen we onze leerlingen zich te laten ontwikkelen als vaardige, aardige en waardige wereldburgers die ook persoonlijk ergens voor staan.

Dat doen we aan de hand van onze pijlers taal- en rekenvaardig, wereldburgerschap en persoonsvorming.

Taal- en rekenvaardig

Een goede beheersing van de taal- en rekenvaardigheden is ontzettend belangrijk voor iedere leerling. Deze vaardigheden vormen immers de basis voor het succesvol behalen van een diploma en de vervolgstudies. Daarom besteden wij op het Wateringse Veld College veel aandacht aan taal en rekenen.

Wereldburgerschap

We willen onze leerlingen opleiden tot verantwoordelijke en actieve burgers die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een vreedzame, tolerante en schone wereld voor iedereen. We leren leerlingen zichzelf en anderen te begrijpen en zorgen voor wederzijds begrip en respect. Samen kijken we met een open blik naar de wereld om ons heen. Door middel van projecten, reizen en gedeelde ervaringen leren wij van en met elkaar bij te dragen aan de wereld.

Persoonsvorming

Om te kunnen groeien, is het belangrijk dat onze leerlingen zichzelf leren kennen. Wij helpen leerlingen om hun kwaliteiten te ontdekken en deze in te zetten. Tijdens de mentorlessen besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen gaan actief aan de slag met zelfreflectie en krijgen verschillende tools om verder te werken aan hun ontwikkeling. Zo leren zij samenwerken, luisteren naar de ander, kritisch denken, een eigen mening formuleren, reflecteren en betrouwbaar zijn.