Veelgestelde vragen aanmelding

Veelgestelde vragen aanmelding

U kunt uw kind aanmelden bij de vo-school van de eerste voorkeur, met het regionale aanmeldingsformulier met de unieke aanmeldcode en met de voorkeurslijst.

Van 25 t/m 31 maart 2024 is de aanmeldingsperiode van de eerste ronde.

Wij adviseren dit jaar om minimaal 6 scholen op de voorkeurslijst te zetten. Dit vergroot de kans op plaatsing, maar biedt geen plaatsingsgarantie. Als door loting uw kind toch niet op de school van de eerste keuze geplaatst kan worden, wordt er gekeken op welke van de andere scholen van de lijst er plaats is.

Hoeveel kans heeft mijn kind om op de school van eerste voorkeur geplaatst te worden?
Wij loten dit jaar niet en hebben voldoende plaats. Wij plaatsen dit jaar dus alle leerlingen. Dit

Wij loten dit jaar niet en hebben voldoende plaats. Wij plaatsen dit jaar dus alle leerlingen. Dit geldt wel alleen voor leerlingen die onze school als eerste keuze opgeven in de eerste aanmeldronde!

Op woensdag 15 april 2024 worden de ouders/verzorgers, vanaf 15.00 uur, via BOVO ingelicht over de plaatsing van hun kind.

Als u uw kind te laat aanmeldt, dan zal uw kind niet mee kunnen doen in de eerste ronde. U dient uw kind dan zelf weer aan te melden voor de tweede ronde.

Dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 mei 2024 kunt u uw kind aanmelden voor de tweede ronde met een nieuw regionaal aanmeldformulier. Dit formulier krijgt u van de basisschool of kunt u downloaden van de website van de scholenwijzer.

Op woensdag 15 mei 2024 worden de ouders/verzorgers, vanaf 15.00 uur, via BOVO ingelicht over de plaatsing van hun kind.

Een enkele leerling heeft na de tweede aanmeldperiode nog geen passende school gevonden of wil van school wisselen (bijvoorbeeld als gevolg van een herzien schooladvies). Deze leerlingen kunnen zich vanaf vrijdag 17 mei 2024 aanmelden op een van de scholen waar nog plek is. Er wordt nu niet meer gewerkt met een voorkeurslijst.

Op vrijdag 17 mei 2024 vanaf 17.00 uur zijn de nog beschikbare plaatsen op de digitale scholenwijzer te vinden.

Op woensdag 15 mei 2024 worden ouders/verzorgers hierover geïnformeerd.