Dyslexie - Wateringse Veld College

Dyslexie

Talent tot volle bloei

Op het Wateringse Veld College doen we er alles aan om ieders talent tot volle bloei te laten komen. Heb je dyslexie en wil je dat we je hierbij ondersteunen of vermoed je dyslexie te hebben, neem dan contact op met onze coördinatoren passend onderwijs.

Samen zoeken we naar de beste oplossing. Je krijgt bijvoorbeeld extra tijd om een toets of examen te maken. En je kunt gebruikmaken van TextAid. Met deze app kun je tijdens een toets elk stuk tekst laten voorlezen. Je mag TextAid ook buiten de toetsmomenten gebruiken, maar daarvoor heb je wel een eigen laptop nodig. Wij zorgen namelijk alleen tijdens toetsen voor een laptop. En wist je dat je via de Lexapp je schoolboeken in een luisterversie kunt krijgen?

Taal- en rekenvaardig

Goede taal- en rekenvaardigheden liggen aan de basis van goede schoolprestaties en soepel functioneren in de maatschappij. Daarom besteden wij veel aandacht aan deze vaardigheden en komen ze terug in alle vakken.