Huiswerkbegeleiding - Wateringse Veld College

Huiswerkbegeleiding

Aftekenkaart en huiswerkbegeleiding

Op het Wateringse Veld College werken we met een aftekenkaart, waarop de docenten aangeven dat het huiswerk is gedaan. De mentor controleert deze kaart tijdens het mentoruur. Loopt een leerling achter met huiswerk? Dan nodigt de mentor hem of haar uit om te komen (bij)spijkeren. Leerlingen kunnen dan op school en onder begeleiding hun huiswerk maken. Zo zorgen we ervoor dat iedereen goed bijblijft en kunnen we het leerproces continu in de gaten houden.

Studie- en loopbaanbegeleiding

Alle leerlingen van het Wateringse Veld College krijgen studie- en loopbaanbegeleiding. Denk aan begeleiding bij je profielkeuze (je afstudeervakken) en studie- of beroepskeuze. Wij helpen je bij het kiezen van je vervolgopleiding door onder andere studiebeurzen met je te bezoeken, beroepenavonden te organiseren en stages aan te bieden.

Talentontwikkeling

Ieder mens heeft talenten. Bij het Wateringse Veld College vinden wij het een uitdaging om ieders talent te ontdekken en tot bloei te laten komen. We dagen leerlingen en medewerkers uit om het maximale uit zichzelf te halen.