Reglementen, protocollen en normen - Wateringse Veld College

Reglementen, protocollen en normen

Reglementen, protocollen en normen

Toetsprotocol

Bevorderingsnormen

Examenreglement en PTA

Betrouwbaar

Een veilige leer- en werkomgeving heeft alles te maken met vertrouwen en betrouwbaar zijn. Het Wateringse Veld College hecht veel waarde aan heldere communicatie, duidelijke afspraken en een open, transparante sfeer.