Toetsprotocol - Wateringse Veld College

Toetsprotocol

Protocol

Onder toetsen verstaan wij in dit toetsprotocol alle soorten summatieve toetsen. Formatieve toetsen waar geen cijfer voor het rapport of de overgang aan verbonden is vallen hier niet onder. Dit protocol is leidend voor alle toetsen buiten SE’s en CE’s. Alle regels en afspraken rondom SE’s en CE’s zijn terug te lezen in het Programma van Toetsing en Afsluiting per leerjaar.

Dit toetsprotocol is een levend document, wat betekent dat het document aan het eind van ieder schooljaar geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld zal worden.