Pesten - Wateringse Veld College

Pesten

Bij pesten

Wij willen dat alle leerlingen zich thuis voelen op het Wateringse Veld College. We creëren een veilige omgeving, waar je jezelf kunt zijn en waar je gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Wij tolereren niet dat leerlingen gepest worden. In ons anti-pestprotocol kun je daar meer over lezen.

Wordt je gepest of wordt iemand gepest?

Meld anoniem

Als je gepest wordt of denkt dat iemand wordt gepest, kun je dit anoniem melden via het formulier hieronder. Als je wilt dat we hierover contact opnemen met je, is het wel belangrijk dat je mailadres is ingevuld. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met je mentor. Mevrouw V. Keizer en meneer S. van Wouw zijn onze anti-pestcoördinatoren. Zij zorgen samen met alle medewerkers voor een veilig schoolklimaat en dat ons anti-pestbeleid altijd up to date is!

Wil je een melding van pestgedrag aan ons doorgeven? Je hoeft niet alle gegevens in te vullen en het spreekt voor zich dat we de vertrouwelijk met de gegevens omgaan.

Betrouwbaar 

Een veilige leer- en werkomgeving heeft alles te maken met vertrouwen en betrouwbaar zijn. Het Wateringse Veld College hecht veel waarde aan heldere communicatie, duidelijke afspraken en een open, transparante sfeer.