Schoolondersteuningsprofiel - Wateringse Veld College

Schoolondersteuningprofiel

Vormen van begeleiding

Meer informatie over de vormen van begeleiding die wij kunnen bieden, vindt u in het schoolondersteuningsprofiel.

Betrouwbaar 

Een veilige leer- en werkomgeving heeft alles te maken met vertrouwen en betrouwbaar zijn. Het Wateringse Veld College hecht veel waarde aan heldere communicatie, duidelijke afspraken en een open, transparante sfeer.