Ouderraad - Wateringse Veld College

Ouderraad

Klankbord

De ouderraad van het Wateringse Veld College zet zich in om de doelstellingen van de school te helpen realiseren. De raad wil vooral het contact tussen school en ouders/verzorgers bevorderen en treedt op als klankbord voor ouders/verzorgers en kinderen.  

De ouderraad overlegt regelmatig met de schoolleiding, verleent bijstand en bemiddelt waar nodig, laat zich voorlichten over problemen met betrekking tot onderwijs en opvoeding, volgt de ontwikkelingen op school kritisch en levert hieraan een positieve bijdrage. De ouderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad, stimuleert de communicatie tussen school en ouders/verzorgers én tussen ouders/verzorgers onderling en helpt bij binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Weten wat er speelt

Om hun werk goed te kunnen doen, is het belangrijk dat de leden van de ouderraad weten wat er speelt. Heeft u als ouder(s)/verzorger(s) vragen, wensen, klachten of suggesties, dan kunt u een van leden telefonisch of schriftelijk benaderen of via de school contact leggen. Er is ook een klankbordgroep, waarbij ouders/verzorgers van leerlingen van verschillende afdelingen van de school vier keer per jaar bevraagd worden over uiteenlopende onderwerpen. 

Contact

Op het Wateringse Veld College vinden wij het van belang dat de ouderraad een goede vertegenwoordiging van ouders/verzorgers is. Wilt u deel uitmaken van deze raad? U kunt zich opgeven bij de rector, de mentor of via [email protected]

Samen

Samenwerken, samen leren en samen groeien: ‘samen’ is niet voor niets onze eerste kernwaarde. Bij het Wateringse Veld College staan leerlingen er nooit alleen voor en weten medewerkers zich gesterkt door een fijn en collegiaal team. ‘Samen’ is de basis van waaruit wij werken.