Opleidingsschool - Wateringse Veld College

Opleidingsschool

Persoonlijke ontwikkeling

Leerlingen zijn gebaat bij goede leraren. En leraren zijn gebaat bij goede opleiders en begeleiders. Daarom heeft het Wateringse Veld College zich aangesloten bij het samenwerkingsverband Netwerk Opleiden Docenten (NOD) Haaglanden. Binnen NOD Haaglanden werken zeven scholen en vier lerarenopleidingen samen om aan de toenemende vraag naar goede docenten te voldoen. NOD Haaglanden wil bijdragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van het Haagse onderwijs door docenten voor een belangrijk deel op de werkplek op te leiden en zo bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van docenten in hun verdere loopbaan.

Meer informatie over de aangesloten scholen en lerarenopleidingen en de visie van NOD Haaglanden vindt u hier.

Persoonsvorming

We begeleiden leerlingen naar zelfstandigheid en helpen ze om hun eigen ik te ontdekken. Kritisch denken, goed luisteren, reflecteren en een eigen mening formuleren, zijn daarbij belangrijke vaardigheden.