Aanmelden - Wateringse Veld College

Aanmelden

Aanmelden

Leerlingen met een mavo-, havo-, of vwo-advies kunnen zich aanmelden op het Wateringse Veld College. Heb je je aangemeld dan kom je bij ons op school terecht in de tweejarige brugklas. Wij hebben een mavo/havo-klas, een havo/vwo-klas en een tweetalige havo/vwo-klas.  

Bij het Tweetalig Onderwijs kun je je dus alleen aanmelden vanaf een havo-advies. We vragen leerlingen die zich opgeven voor TTO om een intaketoets te doen. Zo kunnen wij bekijken of TTO bij jou past en welke begeleiding je hiervoor nodig hebt.

Heb je vragen over de aanmeldprocedure, dan kun je contact opnemen met ons Servicepunt via 070 – 308 98 87 of [email protected].

Aanmeldprocedures

Onderstaand worden de drie procedures van aanmelden bij het Wateringse Veld College uitgebreid toegelicht.

Meer informatie vanuit de BOVO

Op de website van de BOVO vind je meer informatie over de algemene inschrijfprocedure voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Den Haag.

Wil je meer weten over de aanmeldprocedure? Bekijk dan onderstaand filmpje van de BOVO.

Betrouwbaar 

Een veilige leer- en werkomgeving heeft alles te maken met vertrouwen en betrouwbaar zijn. Het Wateringse Veld College hecht veel waarde aan heldere communicatie, duidelijke afspraken en een open, transparante sfeer.