Aanmeldprocedure hogere leerjaren - Wateringse Veld College

Aanmeldprocedure hogere leerjaren

Aanmelden hogere leerjaren

Zit jij (of zit uw kind) op dit moment op een andere middelbare school en wil je op het Wateringse Veld College instromen op vmbo-tl (mavo), havo of vwo? Meld je dan via onderstaand formulier bij ons aan!

Let op: in dit formulier moeten een VO-VO formulier een OKR én het meest recente rapport worden geüpload. Hiervoor is hulp van de huidige middelbare school nodig.

Documenten

  • Laat dit VO-VO-formulier invullen door je mentor en ondertekenen door je ouder(s)/verzorger(s). Daarna kun je het uploaden in het digitale aanmeldingsformulier.
  • Vraag bij de huidige middelbare school het Onderwijskundig Rapport van de basisschool op (OKR) zodat ook dit document kan worden geüpload in het digitale aanmeldingsformulier.

Reactie

De aannamecommissie komt tussen maart en juni een regelmatig bij elkaar en zal na elke bijeenkomst de beoordeelde dossiers terugkoppelen aan de ouder(s)/verzorger(s) van de aanvragers.

Het aanmelden zelf kan alleen via het eerder genoemde aanmeldingsformulier. Vragen die je niet op onze website terug kunt vinden, kunnen gesteld worden door een e-mail te sturen naar [email protected] of door te bellen naar 070-308 98 87.

Betrouwbaar 

Een veilige leer- en werkomgeving heeft alles te maken met vertrouwen en betrouwbaar zijn. Het Wateringse Veld College hecht veel waarde aan heldere communicatie, duidelijke afspraken en een open, transparante sfeer.