Even kennismaken - Wateringse Veld College

Even kennismaken

Wij bieden

Een fijne plek voor iedere leerling

Een internationale uitstraling, uitdagend onderwijs en een inclusieve omgeving: dat kun je op het Wateringse Veld College verwachten.

Wij bieden een fijne plek voor iedere leerling, ongeacht levensbeschouwing en maatschappelijke stroming. Op het Wateringse Veld College ontdekken onze leerlingen wie zij zijn, waar hun talenten liggen en wat hun ambities zijn. Wij stimuleren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen en weloverwogen keuzes te maken. Met een betrokken docententeam leiden wij onze leerlingen op tot wereldburgers.

Goede basis voor de toekomst

Ontdekken

Op het Wateringse Veld College werken onze leerlingen gedurende hun gehele schoolcarrière aan een goede basis voor de toekomst. Vanuit onze kernwaarden samen, talentontwikkeling en betrouwbaar wordt het onderwijs vormgegeven. Om onze leerlingen alle kansen te bieden om zich op het juiste niveau te ontwikkelen en hun talenten en ambities te ontdekken, werken wij op het Wateringse Veld College met een tweejarige brugklas. In deze tweejarige brugklas hebben wij mavo/havo-klassen, havo/vwo-klassen en tweetalige havo/vwo-klassen. Pas aan het einde van het tweede jaar wordt bepaald welke leerweg je gaat volgen vanaf leerjaar 3.

Het Wateringse Veld College leidt leerlingen op tot wereldburgers. In een wereld die steeds internationaler georiënteerd is, is een goede beheersing van de Engelse taal een absolute pre. Daarom bieden wij in de onderbouw ook tweetalig onderwijs (TTO) aan in de havo/vwo-klassen. Het domeinonderwijs zorgt ervoor dat al onze leerlingen stap voor stap zelfstandiger worden. Zij leren plannen, keuzes maken die het eigen leerproces bevorderen en goed samenwerken.

Onze missie

Verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken

In een toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn, stimuleren we hen verantwoordelijkheid te nemen en zelf weloverwogen keuzes te maken.

Het onderwijs op het Wateringse Veld College kenmerkt zich als algemeen bijzonder (ABO). Onze openbare school kenmerkt zich door de gelijkwaardigheid van iedereen ongeacht levensbeschouwing en maatschappelijke stroming.

Betrouwbaar 

Een veilige leer- en werkomgeving heeft alles te maken met vertrouwen en betrouwbaar zijn. Het Wateringse Veld College hecht veel waarde aan heldere communicatie, duidelijke afspraken en een open, transparante sfeer.

Nauwe samenwerking

Den Haag en Westland

Het Wateringse Veld College ligt in de wijk Wateringse Veld, op de grens van Den Haag en Westland. Onze school maakt onderdeel uit van Lucas Onderwijs. Wij werken in de regio nauw samen met de scholengroep ISW en het Zuid-West College. Gezamenlijk bieden wij voorgezet onderwijs op alle niveaus aan op acht scholen in Naaldwijk, ’s-Gravenzande, Poeldijk, Den Haag Zuid-West en het Wateringse Veld. Elke school met een eigen karakter en altijd dichtbij.

Samen

Samenwerken, samen leren en samen groeien: ‘samen’ is niet voor niets onze eerste kernwaarde. Bij het Wateringse Veld College staan leerlingen er nooit alleen voor en weten medewerkers zich gesterkt door een fijn en collegiaal team. ‘Samen’ is de basis van waaruit wij werken.