Bevorderingsnormen - Wateringse Veld College

Bevorderingsnormen

Hoe werkt het

Per leerjaar leggen wij bevorderingsnormen vast. Als een leerling daar niet aan voldoet, kan hij of zij niet worden bevorderd naar een volgend leerjaar binnen dezelfde afdeling. De docentenvergadering beslist dan wat de volgende stap is: zitten blijven of naar het volgend leerjaar van een lager niveau.

Zitten blijven

Zitten blijven kan alleen als er sprake is van aantoonbare en zwaarwegende (persoonlijke) omstandigheden, die de leerprestaties negatief hebben beïnvloed. Blijft een leerling twee keer in eenzelfde leerjaar zitten of in twee opeenvolgende leerjaren, dan moet de leerling de betreffende afdeling of school verlaten. In bijzondere gevallen kunnen wij een uitzondering maken.

Bezwaar

Tegen de beslissing van de docentenvergadering over de bevordering kunnen ouders/verzorgers bezwaar aantekenen.

Meer over de Overgangsnormen Wateringse Veld College 2023-2024 vindt u hier.

Samen

Samenwerken, samen leren en samen groeien: ‘samen’ is niet voor niets onze eerste kernwaarde. Bij het Wateringse Veld College staan leerlingen er nooit alleen voor en weten medewerkers zich gesterkt door een fijn en collegiaal team. ‘Samen’ is de basis van waaruit wij werken.