Schoolmaaltijden - Wateringse Veld College

Schoolmaaltijden

Programma Schoolmaaltijden

Om elke leerling de kans te geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, los van de plek waar iemand opgroeit of het inkomen van de ouders/verzorgers, werkt de overheid samen met het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis aan het Programma Schoolmaaltijden. Hiermee wordt gezorgd dat kinderen geen honger meer hebben op school.

Op het Wateringse Veld College verstrekken we vanuit dit programma wekelijks (gratis) fruit voor leerlingen en ook zullen er op momenten lunchpakketten aangeboden worden.

Betrouwbaar 

Een veilige leer- en werkomgeving heeft alles te maken met vertrouwen en betrouwbaar zijn. Het Wateringse Veld College hecht veel waarde aan heldere communicatie, duidelijke afspraken en een open, transparante sfeer.