Bijzonder verlof - Wateringse Veld College

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof is verlof voor maximaal tien dagen. Dit wordt uitsluitend door de rector toegekend en kun je alleen aanvragen bij ‘gewichtige omstandigheden’, ‘aard van beroep van ouders/verzorgers’ of ‘noodzakelijk bezoek buitenland’. Hieronder lees je wat we daarmee bedoelen.

Verlofaanvragen voor langer dan een dag, moet je minimaal acht weken van tevoren indienen bij de administratie (behalve een verlofaanvraag in het geval van ernstige ziekte en overlijden). Download hier het aanvraagformulier voor bijzonder verlof of vraag het formulier bij de administratie. Voeg een bewijs aan je aanvraag toe, zoals een kopie van de rouwkaart, werkgeversverklaring, vliegticket of bewijs van verhuizing. Aanvragen via andere kanalen (brief, telefoon of mail) en zonder bewijs nemen wij niet in behandeling.

De verlofaanvraag wordt altijd door de rector beoordeeld. Wanneer deze akkoord gaat met de aanvraag, registreert de administratie dit in Magister. Bij afwijzing ontvangt u bericht van de administratie. Ongeoorloofde afwezigheid moeten en zullen wij melden bij de leerplichtambtenaar.

Gewichtige omstandigheden

Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners:

  • bij ouders/verzorgers (eerste graad) maximaal vier dagen verlof;
  • bij broers, zussen of grootouders (tweede graad) maximaal twee dagen verlof;
  • bij oom, tante, neef, nicht of overgrootouders (derde graad) maximaal één dag verlof.
  • Verhuizing van gezin naar een andere gemeente: twee dagen.

Aard van beroep van (één van) de ouders/verzorgers

Voor vakantiedoeleinden mogen wij volgens de Leerplichtwet slechts eenmaal per schooljaar buiten de officiële vakanties maximaal tien dagen verlof geven. Dit mag uitsluitend wanneer door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders en/of verzorgers het niet mogelijk is om als gezin, ten minste twee weken aaneengesloten in een van de schoolvakanties gedurende het schooljaar, met vakantie te gaan. Dit verlof mag niet in de eerste twee weken na de zomervakantie vallen.

Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De rector kan aan ouder(s)/verzorger(s) om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de rector de leerplichtambtenaar om advies.

Let op! Het is verstandig om een vakantie pas te boeken als je toestemming hebt voor het aangevraagde verlof.

De data van de schoolvakanties worden regionaal afgesproken. Dat betekent dat de informatie op de site van het ministerie niet altijd juist is. Alleen de in onze schoolgids en op deze website vermeldde vakantiedata zijn de juiste.

Noodzakelijk bezoek buitenland

Doet zich een (ernstige) situatie voor waarbij het noodzakelijk is om naar het buitenland te gaan? Je ouder(s) en/of verzorger(s) zijn verplicht om deze noodzaak aan te tonen. We verlenen bovendien alleen toestemming voor de kortst mogelijke periode. Als je zonder overleg moet vertrekken vanwege een ernstige situatie, moeten je ouders/verzorgers achteraf toestemming van de rector vragen en zorgen voor bewijsstukken (officiële verklaringen, tickets).