Ziekmelding en medische afspraak - Wateringse Veld College

Ziekmelding en medische afspraak

Ziekmelden

Ben je ziek? 
Als je ziek bent, moeten je ouders/verzorgers dit vóór aanvang van de les via Magister melden. Zij doen dit elke dag dat je ziek bent.  

Ben je beter? 
Op de dag dat je weer beter bent, lever je bij terugkomst op school een betermeldkaart in bij het servicepunt. Deze kaart kun je hier downloaden, afhalen in lokaal 1.30 of afhalen bij het servicepunt. Je ouders/verzorgers moeten deze kaart invullen en ondertekenen. In Magister kun je zien of de ziekmelding goed is doorgevoerd: dan staat er ZK/ZO bij afwezigheid. Staat er AO (absent ongeoorloofd) dan is de ziekmelding niet verwerkt. We raden je aan om dan nogmaals in Magister de ziekmelding aan te geven. 

Word je op school niet lekker
Als je op school niet lekker wordt, mag je niet zomaar naar huis gaan. Je meldt je eerst in lokaal 1.30 of bij het servicepunt en dan kijken we samen wat de beste optie is. Je mag pas naar huis als wij contact hebben gehad met je ouder(s)/verzorger(s). 

Medische afspraak

Heb je een afspraak bij de dokter, tandarts of therapeut, dan moet je vooraf een absentiekaart inleveren bij mevrouw De Niet in lokaal 1.30 of bij de medewerker van het servicepunt. Deze kaart kun je hier downloaden, afhalen in lokaal 1.30 of afhalen bij het servicepunt. Probeer medische afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen! In Magister staat er bij verwerkte medische afspraken de afkorting (MD) ter bevestiging.