Havo - Wateringse Veld College

Havo

Contact met de wereld om ons heen

Op de havo volg je in de onderbouw verschillende vakken om je voor te bereiden op je profiel in de bovenbouw. Je mentor helpt je te onderzoeken waar je kwaliteiten en interesses liggen. Zo kun je in het derde jaar het profiel kiezen dat het beste bij jou past. Je kunt kiezen voor de profielen cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en techniek of natuur en gezondheid.

Kwaliteiten en interesses

Je leert zelf verantwoordelijkheid dragen voor je ontwikkeling en zelfstandig weloverwogen keuzes maken. Het contact met de wereld om ons heen vinden wij heel belangrijk en dus organiseren we verschillende excursies en (buitenlandse) reizen.

Na de havo kun je soepel doorstromen naar het hbo. Een andere optie is bij ons blijven en verdergaan met het behalen van een vwo-diploma. Hiervoor hebben we een speciaal doorstroomprogramma ontwikkeld.

Taal- en rekenvaardig

Goede taal- en rekenvaardigheden liggen aan de basis van goede schoolprestaties en soepel functioneren in de maatschappij. Daarom besteden wij veel aandacht aan deze vaardigheden en komen ze terug in alle vakken.