Toelatingsbeleid - Wateringse Veld College

Toelatingsbeleid

Wie

Op het Wateringse Veld College kunnen leerlingen een vmbo-tl (mavo)-, havo (TTO)- of vwo (TTO)-diploma behalen en leren leerlingen door middel van ons domeinonderwijs in de loop van de jaren steeds zelfstandiger werken, plannen, keuzes maken en goed samenwerken.


Advies basisschool
Het advies van de basisschool is leidend voor de plaatsing van de leerling. Leerlingen kunnen bij ons terecht met een advies voor mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo of vwo.

Capaciteit

Op het Wateringse Veld College is in schooljaar 2023/2024 de capaciteit en het maximum aantal leerlingen per brugklastype als volgt:

Brugklastype

Advies

Capaciteit in %

Aantal plekken

mavo/havo

vmbo TL t/m havo

42.2%

95*

havo/vwo

havo t/m vwo

28.9%

65*

havo/vwo TTO

havo t/m vwo

28.9%

65*

* Het aantal klassen in bovenstaand overzicht is een indicatie en een richtlijn in de verdeling. De uiteindelijke basisschooladviezen van de aangemelde leerlingen en het daadwerkelijke aantal aanmeldingen per niveau bepalen uiteindelijk het definitieve aantal klassen per brugklastype. Dit geldt ook voor de tweetalige klas.

Aanvullende toelatingseisen voor het tweetalig havo/vwo

Leerlingen met een volledig advies voor havo, havo/vwo of vwo, die gemotiveerd zijn, aanleg hebben voor en geïnteresseerd zijn in taal en cultuur, zijn van harte welkom op onze TTO-afdeling.

Loting

Wij loten dit jaar niet en hebben voldoende plaats. Wij plaatsen dit jaar dus alle leerlingen. Dit geldt wel alleen voor leerlingen die onze school als eerste keuze opgeven in de eerste aanmeldronde!

Voorrangsregel voor aanmelding
Mijn kind heeft een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de middelbare school van eerste keuze.

Volgorde bij eventuele loting
Indien het Wateringse Veld College voor meerdere afdelingen moet loten, wordt als eerste voor TTO geloot. Als uw kind bij uitloting voor TTO alsnog naar onze school wil, dan vult u bij de tweede keuze Wateringse Veld College in.

Aannamecommissie

Het Wateringse Veld College werkt met een aannamecommissie. Deze commissie bespreekt de aangemelde leerlingen op basis van het onderwijskundig rapport van de basisschool.

De aangemelde leerlingen die zij-instromen (vanaf een andere middelbare school) bespreekt de aannamecommissie op basis van hun ingevulde vo-vo-formulier. 

Als de aannamecommissie vragen heeft over een aangemelde leerling, dan zullen wij contact opnemen met ouders/verzorgers en/of de (basis)school voor nadere informatie.

Samen

Samenwerken, samen leren en samen groeien: ‘samen’ is niet voor niets onze eerste kernwaarde. Bij het Wateringse Veld College staan leerlingen er nooit alleen voor en weten medewerkers zich gesterkt door een fijn en collegiaal team. ‘Samen’ is de basis van waaruit wij werken.