Verlof en afwezigheid - Wateringse Veld College

Verlof en afwezigheid

Meer informatie?

Kies uit onderstaande categorieën

Te laat en afwezigheidsbeleid

Bij het Wateringse Veld College hanteren we de 3-6-8-12-16 regeling in ons te laat en afwezigheidsbeleid, te weten: 

Bij 3 keer te laat en iedere daaropvolgende keer, moet de leerling zich de volgende dag om 08:00 uur melden.
Bij 6 keer te laat volgt een gesprek met ouders en mentor op school.
Bij 8 keer te laat ontvangen ouders een schriftelijke waarschuwing.
Bij 12 keer te laat volgt er een melding bij leerplicht, die kan beslissen of er wordt gemeld bij Bureau Halt.
Bij 16 keer te laat volgt opnieuw een melding bij Leerplicht.

Leerplicht kan ook een proces verbaal opmaken, waarna de kantonrechter bepaalt welke boete wordt opgelegd.

Zorgwekkend ziekteverzuim
4 ziekmeldingen in 12 weken= schoolarts
7 aaneengesloten dagen = schoolarts 

Melden van afwezigheid

Als je ziek bent of je een keer niet op tijd op school kunt zijn, dan moeten je ouders/verzorgers dit vóór aanvang van de les telefonisch melden. He telefoonnummer is: 070 308 98 87

Let op! Zit je in de examenklas, dan gelden er speciale regels. Je vindt deze in het examenreglement.

Blessure en de gymles

Heb je een blessure of is er een andere reden waardoor het lastig is om te gymmen? We verwachten je toch in de gymles. Waar mogelijk krijg je daar een andere taak. Ben je afwezig bij de gymles, dan geldt dat als absent ongeoorloofd (AO). Is er sprake van een langdurige of ernstige blessure, dan kunnen je ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de teamleider. We maken dan individueel afspraken over jouw aanwezigheid bij de gymles.

Te laat

Je mag tweemaal in een schooljaar te laat komen zonder dat dit gevolgen heeft. Ben je drie keer te laat gekomen, dan moet je je de volgende ochtend melden tussen 07.55 uur en 08.00 uur bij lokaal 1.30b (ongeacht het tijdstip van je eerste les). Elke volgende keer dat je te laat bent, meld je je de eerst volgende dag tussen 07.55 uur en 08.00 uur bij lokaal 1.30b.

Medisch verzuim

Plan een bezoek aan de dokter, tandarts, orthodontist of therapeut buiten schooltijden. Wanneer dit echt niet lukt, dan ben je verplicht om de afspraak vooraf te melden en een absentiekaart in te leveren.

Dit doe je bij mevrouw De Niet in lokaal 1.30 of bij de medewerker van de Front Office. Tijdens toetsen, s.o’s en in de toetsweken accepteren wij geen buitenschoolse afspraken.