Medezeggenschapsraad - Wateringse Veld College

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, kortweg de MR, van het Wateringse Veld College is een cruciale schakel in de besluitvorming en het beleid van onze school. De raad denkt en praat mee over belangrijke zaken, zoals onderwijskundige vernieuwingen, het schoolreglement en financiën. De leden van de MR volgen de ontwikkelingen op school nauwlettend en geven advies aan de directie. Daarnaast is de MR een belangrijk klankbord voor ouders, personeel en leerlingen.

De kernwaarden van het Wateringse Veld College – samen, talentontwikkeling en betrouwbaar – zijn ook de kernwaarden van de MR. De betrokken leden werken goed en nauw samen met de schoolleiding, waarbij wederzijds begrip en vertrouwen en een open communicatie centraal staan.

De MR komt regelmatig bijeen om te overleggen, te ondersteunen en te bemiddelen waar nodig. Heeft u ideeën, zorgen of suggesties die de school aangaan? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze bijeenkomsten zijn openbaar, dus u bent van harte welkom om eens langs te komen. Daarnaast heeft u via deze pagina toegang tot onze agenda’s en notulen. Op die manier weet u precies waarmee wij ons bezighouden!

De leden

Annette de Niet

Personeelsgeleding

Giacomo de Voogd

Personeelsgeleding

Loes Zanderink

Personeelsgeleding

Patricia Toonen

Personeelsgeleding

Aiwan Joemratie

Oudergeleding

Ben Nicolai

Oudergeleding

Yasmine Ismail

Leerlingengeleding

Ludo van Miltenburg

Leerlingengeleding

Schooljaar 2023/2024

Overlegdata

20 september

18:30 - 20:00

24 oktober

18:30 - 20:00

14 november

18:30 - 20:00

9 januari

18:30 - 20:00

26 maart

18:30 - 20:00

18 juni

18:30 - 20:00

2 juli

18:30 - 20:00

Betrouwbaar

Een veilige leer- en werkomgeving heeft alles te maken met vertrouwen en betrouwbaar zijn. Het Wateringse Veld College hecht veel waarde aan heldere communicatie, duidelijke afspraken en een open, transparante sfeer.