Sommige leerlingen hebben (tijdelijk) aanpassingen of extra hulp nodig, naast de basisondersteuning.

De coördinator passend onderwijs onderzoekt de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen. Samen met de leerling, ouders/verzorgers, de mentor, de leerling coördinator en, soms, de teamleider, zoekt de CPO hoe iedere leerling het beste begeleid kan worden bij ons op school. Soms bieden wij die begeleiding zelf, soms huren we iemand van buitenaf in. Altijd overleggen we met jou, de leerling, en jouw ouders/verzorgers.

Coördinator passend onderwijs

Naam Functie
Mevr. L. Bos Coördinator Passend Onderwijs

Link naar Anti-pestprotocol (pdf)
Link naar Schoolondersteuningsprofiel