Op het Wateringse Veld College bieden wij tweetalig onderwijs (TTO) aan op havo en vwo niveau. Voor het kunnen volgen van tweetalig onderwijs op het Wateringse Veld College zal, net als bij andere VO-scholen met TTO, eerst een tto-intaketoets afgenomen worden. De toets is laagdrempelig en wordt gebruikt om een indicatie te krijgen van het Engelse niveau van uw kind. Op deze manier kunnen we voor geïnteresseerde leerlingen beoordelen of we er goed aan doen om ze te laten kiezen voor TTO. Ook kunnen we inspelen op de behoeften van uw kind en gerichter begeleiding bieden. Zo vergroten we de kans op succes in een studie waar 60% van de vakken in het Engels op havo- of vwo-niveau wordt gegeven.

Inschrijven Tweetalig Onderwijs

Mocht uw kind besluiten dat hij/zij tweetalig onderwijs op het Wateringse Veld zou willen volgen, dan kunt u hem/haar hieronder inschrijven voor de intaketoets die plaatsvindt op woensdag 1 februari. Zo weet u ruim voor de inschrijfdatum voor middelbare scholen, of uw kind TTO op het WVC kan volgen. Door het afnemen van de test is uw kind niet verbonden aan TTO; wel geeft het een indicatie of TTO iets voor uw kind is.

Inschrijven intake TTO

Praktische Informatie Toelatingstest

  • Datum test: 1 februari 2023
  • Locatie: Auditorium WVC
  • Tijd: 15:30 – 17:00 uur
Inhoud:
  • Lezen Engels A1/A2 niveau (20 min)
  • Luisteren Engels A1/A2 niveau (15 min)
  • Korte motivatiebrief in het Nederlands (25 min / de leerlingen worden hiermee door ons begeleid)

We zoeken vooral gemotiveerde leerlingen voor deze extra uitdaging! De taal leer je wel bij ons.

Voor vragen over ons tweetalig onderwijs kunt u contact opnemen met dhr. Mario Martinus: m.martinus@sgzuidwest.nl