Op het Wateringse Veld College bieden wij tweetalig onderwijs (TTO) aan op havo en vwo niveau. Voor het kunnen volgen van tweetalig onderwijs op het Wateringse Veld College zal, net als bij andere VO-scholen met TTO, eerst een toelatingstest TTO afgenomen worden.

De toets is laagdrempelig en wordt gebruikt om een indicatie te krijgen van het Engelse niveau van uw kind. Op deze manier kunnen we voor geïnteresseerde leerlingen beoordelen of we er goed aan doen om ze te laten kiezen voor TTO. Ook kunnen we inspelen op de behoeften van uw kind en gerichter begeleiding bieden. Zo vergroten we de kans op succes in een studie waar 60% van de vakken in het Engels op havo- of vwo-niveau wordt gegeven.

Inschrijven Tweetalig Onderwijs

Als uw kind besluit dat hij/zij tweetalig onderwijs op het Wateringse Veld wil volgen, dan is een toelatingstest nodig. Inschrijven voor deze toelatingstest kan van 20 december 2021 t/m 18 januari 2022. De toelatingstest vindt plaats op woensdag 2 februari 2022. Zo weet u ruim voor de inschrijfdatum voor middelbare scholen, of uw kind tweetalig onderwijs op het Wateringse Veld College kan volgen. Door het afnemen van de test is uw kind niet verbonden aan TTO; wel geeft het een indicatie of TTO iets voor uw kind is.