Voor het kunnen volgen van tweetalig onderwijs op het Wateringse Veld College zal, net als bij andere VO-scholen met tto, eerst een toelatingstest tto afgenomen worden. Op deze manier kunnen we voor geïnteresseerde leerlingen beoordelen of we er goed aan doen om uw kind te laten kiezen voor een studie waar 60% van de vakken in het Engels op havo- of vwo-niveau wordt gegeven.

Voor meer informatie over tweetalig onderwijs en welke aanvullende kosten hier bij komen kijken, kunt u klikken op deze link.

Aanmelden voor de toelatingstest tto

De toelatingstest voor ronde 1 vond plaats op 17 februari 2021.
Heb je deze toets gemist en wil je toch nog graag tweetalig onderwijs volgen op het WVC, stuur dan een e-mail naar m.martinus@sgzuidwest.nl

Aanmelden voor tto bij ons of elders

Mocht u twijfelen tussen bijvoorbeeld tweetalig onderwijs bij ons op school of elders, laat uw zoon/dochter dan de toelatingstest maken op de school van 1e voorkeur wanneer de toelatingstesten op hetzelfde moment afgenomen worden. Mocht uw zoon/dochter slagen voor de toelatingstest, dan kunt u bij de aanmelding bij voorkeur 1 en 2 beide tto-scholen noteren. Indien uw kind namelijk de toelatingstest tto met succes heeft gemaakt, geeft dit in principe toegang tot alle VO-scholen met tto in Den Haag.

Bij uitloting voor tto toch naar het WVC?

Als u wilt dat uw zoon/dochter – bij eventuele uitloting voor het tto – toch op het WVC in een reguliere afdeling wordt geplaatst, dan is het van belang dat u op de voorkeurslijst het WVC zonder tto als 2e keuze noteert.

Volgorde bij eventuele loting
Indien het WVC voor meerdere afdelingen moet loten, wordt als eerste voor tto geloot. Een leerling die wordt uitgeloot voor tto en die het WVC (zonder tto) als tweede voorkeur op de lijst heeft staan, krijgt vervolgens voorrang bij plaatsing in een reguliere afdeling. Met vragen kunt u een e-mail sturen naar m.martinus@sgzuidwest.nl