Voor het kunnen volgen van tweetalig onderwijs op het Wateringse Veld College zal, net als bij andere VO-scholen met tto, eerst een toelatingstest tto afgenomen worden. Op deze manier kunnen we voor geïnteresseerde leerlingen beoordelen of we er goed aan doen om uw kind te laten kiezen voor een studie waar 60% van de vakken in het Engels op havo- of vwo-niveau wordt gegeven.

Voor meer informatie over tweetalig onderwijs en welke aanvullende kosten hier bij komen kijken, kunt u klikken op deze link.

Aanmelden voor de toelatingstest tto

U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor de toelatingstest tweetalig onderwijs t/m maandag 8 februari 2021. Bij het aanmelden vragen wij onder andere om het voorlopig advies van de basisschool dat in december wordt gegeven. Wacht u dus alstublieft eerst dit advies af voordat u uw zoon/dochter aanmeldt. Het definitieve basisscholadvies zal voor inschrijving in een tto-klas uiteindelijk havo, havo/vwo of vwo moeten zijn. Via deze link, kunt u uw zoon/dochter aanmelden voor de toelatingstest tto.

De toelatingstest

Op woensdag 10 februari 2021 van 13.30 tot 15.30/16.00 uur vindt de toelatingstest plaats op het Wateringse Veld College. Voor leerlingen die ziek zijn is er een inhaaltoetsmoment op 17 februari 2021.

De test zal bestaan uit verschillende onderdelen, welke nog nader worden afgestemd met de andere VO-scholen mede i.v.m. de corona maatregelen. De uitslag van de test zal uiterlijk 1 maart 2021 bekend worden gemaakt, zodat u vervolgens nog genoeg tijd heeft om uw zoon/dochter voor 5 maart 2021 aan te melden op de school van eerste keuze.

Aanmelden voor tto bij ons of elders

Mocht u twijfelen tussen bijvoorbeeld tweetalig onderwijs bij ons op school of elders, laat uw zoon/dochter dan de toelatingstest maken op de school van 1e voorkeur wanneer de toelatingstesten op hetzelfde moment afgenomen worden. Mocht uw zoon/dochter slagen voor de toelatingstest, dan kunt u bij de aanmelding bij voorkeur 1 en 2 beide tto-scholen noteren. Indien uw kind namelijk de toelatingstest tto met succes heeft gemaakt, geeft dit in principe toegang tot alle VO-scholen met tto in Den Haag.

Bij uitloting voor tto toch naar het WVC?

Als u wilt dat uw zoon/dochter – bij eventuele uitloting voor het tto – toch op het WVC in een reguliere afdeling wordt geplaatst, dan is het van belang dat u op de voorkeurslijst het WVC zonder tto als 2e keuze noteert.

Volgorde bij eventuele loting
Indien het WVC voor meerdere afdelingen moet loten, wordt als eerste voor tto geloot. Een leerling die wordt uitgeloot voor tto en die het WVC (zonder tto) als tweede voorkeur op de lijst heeft staan, krijgt vervolgens voorrang bij plaatsing in een reguliere afdeling. Met vragen kunt u een e-mail sturen naar s.vdberg@sgzuidwest.nl

Kom kennismaken!

Nieuwsgierig naar onze school? Kom een keer Corona proof langs! Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op: