Matthijs van der Beek - Wateringse Veld College

Het verhaal van...

Docent geschiedenis

Matthijs van der Beek

“Een van de pijlers van het Wateringse Veld College is ‘wereldburgerschap’. In mijn geschiedenislessen kan ik daar veel aandacht aan besteden. Ik probeer leerlingen bewust te maken van hun eigen rol in de maatschappij. We staan bijvoorbeeld stil bij de conflicten in de wereld, klimaatverandering, mensenrechten en terrorisme.”

“Ik vind het zelf heel belangrijk dat we onze leerlingen opleiden tot verantwoordelijke wereldburgers. Daarvoor is het nodig dat zij zichzelf leren kennen, hun talenten ontwikkelen en zelfvertrouwen krijgen. Allemaal zaken die bij ons de aandacht krijgen die ze verdienen. Wij kijken verder dan rapportcijfers alleen.”

“Het is ook leuk om te werken op een school met tweetalig onderwijs en leerlingen in het Engels les te geven. Het is mooi om te zien dat ze daar steeds beter in worden. Door tweetalig onderwijs wordt het contact met de buitenwereld (en leeftijdsgenoten uit andere landen) voor leerlingen makkelijker en het verruimt hun blik.”

“Ik vind het fijn dat je hier als docent niet alleen klassikaal lesgeeft, maar bij projecten en vakoverstijgende lessen juist een coachende rol hebt. Dan kun je meer maatwerk bieden en ontstaat er een betere relatie tussen docent en leerling. Ik merk dat leerlingen zich vrij voelen om tips te geven over hoe mijn lessen beter kunnen. Prima toch? We leren ze niet voor niets hoe ze feedback moeten ontvangen én hoe ze dat kunnen geven.”