Het Wateringse Veld College is onderdeel van Lucas Onderwijs.

Teamleiders en locatiedirecteur

Het managementteam van onze school bestaat uit de locatiedirecteur en 2 teamleiders. De teamleiders begeleiden de docenten en zetten samen met de locatiedirecteur in het managementteam de koers uit van de school. De locatiedirecteur is eindverantwoordelijke voor onze school.

Naam Functie
Dhr. E. van Ruijven Locatiedirecteur
Dhr. M. Braam Teamleider bovenbouw
Dhr. D. de Kruif Teamleider onderbouw

Leerling coördinatoren

De leerling coördinator begeleidt de mentoren en de leerlingen uit zijn of haar afdeling.

Naam Functie
Dhr. P. Snijder Leerling coördinator bovenbouw
Mevr. A. van Eekelen Leerling coördinator onderbouw
Dhr. M. Martinus Leerling coördinator TTO
Mevr. A. pijlman Brugklas coördinator

Scholengroep Den Haag Zuid-West verzorgt voortgezet onderwijs in het stadsdeel Escamp in Den Haag Zuid-West. Het stadsdeel Escamp omvat ook het Wateringse Veld. Veel leerlingen wonen in de omgeving van de scholen, maar alle scholen zijn ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Alle scholen willen nauw samenwerken met de buurt en willen ook bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het stadsdeel. Daarom werkt de Scholengroep samen met diverse maatschappelijke organisaties in de wijk en is de school gesprekspartner in de planontwikkeling van het stadsdeel.

Regiodirecteur

De regiodirecteur voor de Scholengroep is Geert Millekamp.

Bestuur

College van Bestuur
Het dagelijks bestuur van Lucas Onderwijs wordt gevormd door een College van Bestuur.

Dhr. E.H. van Vliet, voorzitter

Het College van Bestuur wordt in het besturen van de stichting ondersteund door de bestuursmanagementteams primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Via het bestuurssecretariaat kunt u contact opnemen met het College van Bestuur. Telefonisch is het secretariaat bereikbaar op 070 – 300 9400 en 070 – 300 9403, of per e-mail via info@lucasonderwijs.nl.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak.

Samenstelling Raad van Toezicht:
Dhr. prof. mr. dr. E.R. Muller (voorzitter)
Mevr. drs. E.D. Kooijman
Mevr. drs. M.L. van Kleef
Dhr. drs. R.J. Zuidema
Mevr. prof. dr. ir. Z. Lukszo
Dhr. J.A.A.M. Vermeeren RA