Het Wateringse Veld College is onderdeel van Lucas Onderwijs.

Teamleiders en locatiedirecteur

Het managementteam van onze school bestaat uit de locatiedirecteur en 2 teamleiders. De teamleiders begeleiden de docenten en zetten samen met de locatiedirecteur in het managementteam de koers uit van de school. De locatiedirecteur is eindverantwoordelijke voor onze school.

Naam Functie
Dhr. A. Goudswaard Locatiedirecteur
Mevr. A. Niemarkt Teamleider bovenbouw
Mevr. E. Kunst Teamleider onderbouw

Leerling coördinatoren

De leerling coördinator begeleidt de mentoren en de leerlingen uit zijn of haar afdeling.

Naam Functie
Dhr. P. Snijder Leerling coördinator bovenbouw
Mevr. A. van Eekelen Leerling coördinator onderbouw
Dhr. M. Martinus Leerling coördinator TTO

Scholengroep Den Haag Zuid-West verzorgt voortgezet onderwijs in het stadsdeel Escamp in Den Haag Zuid-West. Het stadsdeel Escamp omvat ook het Wateringse Veld. Veel leerlingen wonen in de omgeving van de scholen, maar alle scholen zijn ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Alle scholen willen nauw samenwerken met de buurt en willen ook bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het stadsdeel. Daarom werkt de Scholengroep samen met diverse maatschappelijke organisaties in de wijk en is de school gesprekspartner in de planontwikkeling van het stadsdeel.

Regiodirecteur

De regiodirecteur voor de Scholengroep is Geert Millekamp.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: mevrouw drs. N. Dukker, mevrouw dr. C. Verhoeff, de heer dr. K. van Eijck, de heer J. Kuijper en de heer drs. R. Rust.

Contact

De Raad van Toezicht is te bereiken via het bestuurssecretariaat:
Raad van Toezicht Scholengroep Den Haag Zuid-West
Postbus 45648
2504 BA Den Haag
T. 070 308 9884