NOD Haaglanden

Het samenwerkingsverband Netwerk Opleiden Docenten (NOD) Haaglanden is opgericht in het voorjaar van 2016. Binnen NOD Haaglanden werken zeven scholen van vier besturen en vier lerarenopleidingen samen om aan de toenemende vraag naar goede docenten te kunnen voldoen.

Missie NOD Haaglanden

NOD Haaglanden wil bijdragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van het Haagse onderwijs door docenten voor een belangrijk deel op de werkplek op te leiden en zo bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van docenten in hun verdere loopbaan. Hierdoor krijgen meer studenten de kans op een kwalitatief hoogwaardige opleidingsplaats, maken zij kennis met het onderwijs in de Haagse context en wordt de aansluiting van de opleiding op de praktijk versterkt.

Partners

Het partnerschap Netwerk Opleiden Docenten (NOD) Haaglanden 

De scholen: 

 • Johan de Witt Scholengroep
 • Montaigne Lyceum
 • Edith Stein College
 • Wateringse Veld College
 • Haags Montessori Lyceum
 • Veurs Voorburg (vmbo)
 • College St. Paul (lwoo)

Lerarenopleidingen

De lerarenopleidingen:

 • Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (hbo)
 • Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes (hbo)
 • Universiteit Leiden, ICLON (master, educatieve minor)
 • TU Delft, SEC (master, educatieve minor)

Visie NOD Haaglanden

In de visie van NOD Haaglanden staat het samen opleiden, begeleiden en beoordelen in de opleidingsschool centraal.
De belangrijkste uitgangspunten van de visie van NOD Haaglanden zijn:

 1. Een diverse, kleurrijke leeromgeving met speciale aandacht voor de pedagogisch-didactische competenties;
 2. Ontwikkeling centraal;
 3. De opleidingsschool verankerd in het HRM-beleid;
 4. Samen verantwoordelijk.

Opleidingsprogramma NOD Haaglanden

Het opleidingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Werkplekleren
 • Intervisie
 • Praktijkmodules

Voor collega’s

Leerlingen zijn gebaat bij goede leraren. En leraren zijn gebaat bij goede opleiders en begeleiders. Daarom investeren we bij NOD Haaglanden in goed opgeleide professionals binnen de scholen en lerarenopleidingen: werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders.

De samenwerking tussen onze scholen en lerarenopleidingen is op alle fronten gelijkwaardig: samen opleiden, professionaliseren, begeleiden én beoordelen. Het samen opleiden geven wij vorm volgens een gemeenschappelijke visie op het opleiden van docenten (concreet uitgewerkt in ons didactisch concept). Zo dragen onze scholen en instituten dragen samen verantwoordelijkheid voor ‘onze’ NOD-studenten.