Kortdurend verlof

Kortdurend verlof is verlof van maximaal één dag. Er kan vooraf kortdurend verlof aangevraagd worden voor een:

 • Bruiloft
 • Jubileum
 • Religieuze feestdag
 • Oriëntatie studiekeuze
 • Theorie-examen, tussentijdse toets of een rijexamen.

Aanvragen van kortdurend verlof

 • Aanvragen voor kortdurend verlof moeten minimaal één week van tevoren worden ingediend bij de coördinator (met uitzondering van een begrafenis).
 • Alle aanvragen voor kortdurend verlof worden via de absentiekaart gedaan. Deze kaart kan hier worden gedownload of bij de onderwijsassistent worden opgehaald. Een kopie van de uitnodiging, de trouwkaart, de rouwkaart of een bewijs van deelname aan een meeloopdag moet hieraan worden toegevoegd.
 • Aanvragen via andere kanalen (briefjes/telefoontjes/mailtjes) en zonder bewijs worden niet in behandeling genomen.
 • Bij akkoord wordt de aanvraag verwerkt en geregistreerd in Magister door de medewerkster van het servicepunt.
 • Bij afwijzing ontvang je daarvan bericht via de coördinator of teamleider.
 • Ongeoorloofde afwezigheid moet door ons gemeld worden aan de leerplichtambtenaar.
 • Alle kortdurende verlofaanvragen worden door de administratie bewaard.