Melden van afwezigheid

Het kan gebeuren dat je een keer te laat bent, verlof wilt aanvragen, of je ziek moet laten melden. Daarover moeten wij altijd op tijd geïnformeerd worden. Ook voor ouders ligt daar een taak. LET OP: zit je in de examenklas, dan gelden er aanpassingen van de regels. Die aanpassingen vind je in het examenreglement.

Drie keer te laat
Ben je drie keer te laat gekomen, dan moet je je de volgende ochtend melden tussen 07:55 uur en 08:00 uur bij lokaal 130b op de begane grond (ongeacht het tijdstip van je eerste les). Na het melden blijf je in dit lokaal tot aan de start van je les. Start je later dan 08:45 uur met je lessen dan mag je na 45 minuten in het lokaal, eventueel nog terug naar huis. Ben je je vergeten te melden, dan moet je diezelfde middag twee lesuren nablijven en je de volgende dag melden tussen 07:55 uur en 08:00 uur. De mentor zal naar aanleiding van dit verzuim contact opnemen met je ouders. Bij vier keer, vijf keer enzovoorts te laat, geldt ook de vroeg-melden regel.

Ben je ziek?
Je ouder(s)/verzorger(s) melden voor aanvang van de lessen aan school dat je ziek bent. Dat mag telefonisch op nummer 070 308 98 87. Als de voicemail aan staat, kan de boodschap ingesproken worden. Noem hierbij naam, klas en de reden van afwezigheid.

Ben je beter?
Download de betermeldkaart van de website. Op de dag dat je beter bent, lever je de kaart, ondertekend door je ouder(s) en/of verzorger(s), in bij het servicepunt.

Word je op school niet lekker?
Je mag niet van school weggaan zonder je te melden bij het servicepunt. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Je mag pas naar huis gaan als er vanuit school contact is geweest met je ouder(s) en/of verzorger(s).

Blessure en de gymles
Heb je een blessure of is er een andere reden waardoor het lastig is om mee te gymmen, dan verwachten we je toch in de gymles. Waar mogelijk krijg je daar een andere taak. Ben je toch niet aanwezig in de gymles, dan voeren we dit in als ongeoorloofd absent (AO) in Magister. Als het gaat om langdurige of ernstige blessures, kunnen je ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de teamleider. Er worden dan individueel afspraken gemaakt.

Medisch verzuim
Bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist of therapeut wordt zoveel mogelijk buiten schooltijden – en zeker niet tijdens toetsen (toetsweek, toetsband) – ingepland. De afspraak wordt altijd van tevoren aan school gemeld. Laat de geplande afspraak door je ouders melden door het inleveren van een absentiekaart bij het servicepunt.

Alle leerlingen hebben het wegwijzer boekje ontvangen met daarin alle informatie over praktische zaken die met onze school te maken hebben. Bekijk het wegwijzer boekje nog een keer hier:
Online Wegwijzer