Ben jij op zoek naar een kleurrijke school waar voor iedereen een plek is? Een school waar je voorbereid wordt op je toekomst, waar je leert weloverwogen beslissingen te nemen en waar je steeds meer verantwoordelijkheid draagt voor je eigen, uitdagende leerproces?

Dan is het Wateringse Veld College de school die jij zoekt. Wij bieden onderwijs op mavo-, havo- en vwo- niveau. Op het havo en vwo kunnen leerlingen ook kiezen voor tweetalig onderwijs. Vanaf het eerste leerjaar helpen wij je verder vooruit, zodat je stap voor stap meer zelfstandig wordt en je eigen keuzes leert maken.

Wij willen jou, samen met je ouder(s)/verzorger(s), voorbereiden op een mooie toekomst door het onderwijs af te stemmen op jouw persoonlijke behoefte om te groeien. Je volgt daarom bij ons heldere instructielessen, waarin veel ruimte is voor differentiatie, maar werkt ook aan projecten, praktische opdrachten en zelfstudie. Wij nodigen inspirerende gasten uit, die jou kennis laten maken met de praktijk. Daarnaast werken we op internationaal gebied samen met verschillende partijen, zodat je kunt ontdekken wat zich in de wereld afspeelt.

Mavo

De mavo is bij ons de perfecte plek voor jou om uit te groeien tot een zelfstandig mens, die stevig met beide benen op de grond staat. Tijdens de verschillende projectweken, stages en een uitgebreide loopbaanoriëntatie, helpen wij jou ontdekken waar jouw talenten liggen. Je mentor en coach helpen jou bij het uitwerken van je persoonlijke ontwikkelingsplan, zodat jij het beste uit jezelf kunt halen en verder vooruit komt. Bovendien volg je in de derde en vierde klas een praktijkvak, waardoor jij je niet alleen theoretisch ontwikkelt, maar ook praktisch.

Het contact met de wereld om ons heen vinden wij heel belangrijk. Daarom doen we verschillende excursies door de jaren heen en gaan we in de bovenbouw op reis naar de wereldstad Londen (3e jaar) en het verrassende Delden (4e jaar). Na onze mavo ben jij dus goed voorbereid op een vervolgopleiding in het mbo. Je kunt ook doorstromen naar onze havo, waar we je op voorbereiden met een speciaal doorstroomprogramma.

Havo

Onze havo biedt jou een brede algemene ontwikkeling. Je volgt in de onderbouw verschillende vakken om je voor te bereiden op je profiel in de bovenbouw. Om je zoveel mogelijk opties aan te bieden, is dat best een breed pakket. Je mentor helpt je in deze periode te onderzoeken waar je kwaliteiten en interesses liggen. Dit noemen we loopbaanregeling. Zo kun je in het derde jaar het profiel kiezen dat het beste bij jou past.

Je kiest bijvoorbeeld voor ‘cultuur en maatschappij’, wanneer vreemde talen, kunst en cultuur jouw interesse hebben. Het profiel ‘economie en maatschappij’ past goed bij je, als je verder wilt gaan in bijvoorbeeld bedrijfs- of commerciële economie, international business, logistiek of toerisme.

Twee fasen vwo

Het WVC biedt leerlingen de unieke kans om in het vijfde leerjaar een havo diploma te behalen, terwijl ze eigenlijk vwo-leerling zijn bij ons, zonder dat het ze een extra jaar kost. Het curriculum van tweefasen-vwo is zodanig gecombineerd, dat onze leerlingen in zes jaar tijd dus twee diploma’s kunt behalen.

Leerlingen nemen zelf in overleg met o.a. hun ouders/verzorgers de beslissing om de route van tweefasen-vwo te volgend in de 4e klas van het vwo. Uit onderzoek blijkt dat tweefasen-vwo beter lessen en resultaten oplevert. Het werkt vooral positief voor leerlingen die nog niet helemaal overtuigd zijn van hun mogelijkheid om een vwo-diploma te halen. Leerlingen hebben dan in ieder geval havo en vaak gaat het vwo daarna ook goed: Als leerling weet je al hoe het afnemen van examens gaat en dat scheelt stress. Ook sterkere leerlingen profiteren van tweefasen-vwo. Kortom: een kans voor iedere leerling.

Vwo

Om je goed voor te bereiden op je vervolgopleiding aan de universiteit of het hbo, biedt ons vwo jou een uitdagende en wetenschappelijke omgeving. Je wordt gestimuleerd om je talenten te ontwikkelen en krijgt de ruimte om het beste uit jezelf te halen op een manier die voor jou goed werkt. Je leert steeds meer zelf verantwoordelijkheid te dragen voor je ontwikkeling en zelfstandig weloverwogen keuzes te maken.

In de onderbouw van het vwo heb je een breed vakkenpakket, waaruit je samen met je mentor een keuze gaat maken voor het profiel dat je in de bovenbouw wilt volgen. Ook in de bovenbouw kun je ons onderwijs goed laten aansluiten bij jouw wensen. Zo kun je in 5 vwo al eindexamen doen in één of meerdere vakken. Ook kun je deelnemen aan Pre-University College. Je gaat daarbij proefstuderen aan verschillende universiteiten. Wanneer je interesse hebt in het begeleiden van anderen, kun je brugklascoach worden.

Tweetalig onderwijs

Het Wateringse Veld College biedt naast de reguliere havo- en vwo-opleiding ook een tweetalige havo- en vwo-opleiding aan. De opleiding tweetalig onderwijs betekent dat bij een reeks van vakken het Engels de voertaal is. Tenminste 50% van het totale aantal lessen in de onderbouw wordt in het Engels aangeboden. Naast het leren van de Engelse taal draait het tweetalige onderwijs ook om het nader bestuderen van vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, enz. Dit heet ‘Content and Language Integrated Learning’ (CLIL).

Eveneens belangrijk is de Europese en Internationale Oriëntatie (EIO): het verwerven van kennis over de Europese Unie, het Europees burgerschap en internationale ontwikkelingen. Dat gebeurt zowel in de lessen als daar buiten door uitwisselingsprogramma’s, studiebezoeken in het buitenland, gasten uit verschillende landen en internationale contacten.

Het Nuffic bewaakt de kwaliteit van het tto. Vertegenwoordigers van deze organisatie bezoeken de tto-scholen om vast te stellen of het onderwijs aan de eisen voldoet. Het Wateringse Veld College is in 2018 opnieuw door het Nuffic officieel gecertificeerd als TTO Junior School voor havo en vwo.

 

Op de tto-afdeling volgen de leerlingen het normale onderwijsprogramma met extra lesuren Engels. Daarnaast moeten zij het Engels als instructie- en omgangstaal leren beheersen. Daarom nemen wij bij tto-leerlingen een toelatingstest af om vast te stellen of ze aan de voorwaarden voldoen om met succes het tto te kunnen volgen. Eén van die voorwaarden is dat een leerling een flinke dosis doorzettingsvermogen bezit en zélf gemotiveerd is de uitdaging aan te gaan. Daarnaast moet de leerling over een goede taalvaardigheid beschikken. Tto is natuurlijk een ‘talige’ opleiding.

Voor toelating tot de tto-havo/vwo-brugklas moet een leerling minimaal een volledig havo- of havo/vwo of vwo-advies hebben gekregen van de basisschool.

In het derde leerjaar nemen de tto-leerlingen ter afsluiting van het Junior programma deel aan het Cambridge examen FCE (First Certificate in English). Hiermee tonen zij aan het vereiste ERK (Europees referentiekader) B2-niveau voor Engels te beheersen.

In het vierde leerjaar vwo-tto wordt een oriëntatie gegeven op het IB-programma (International Baccalaureate) voor het vak Engels. Vanaf het 5e leerjaar vwo-tto wordt het IB (International Baccalaureate) programma English Language and Literature A standard en higher level aangeboden. De havo-tto leerlingen starten in het 4e leerjaar met het IB programma English Language B higher level. Aan het einde van een geslaagde schoolcarrière heeft de tto-leerling dus een havo- of vwo-diploma met een IB certificaat Engels. Het IB programma is een internationale standaard voor universiteiten (en ander hoger onderwijs) over de
gehele wereld.

In een tto-klas gebruiken de leerlingen Engelstalige leer- en werkboeken en leermiddelen en zijn er uitwisselingen en excursies en Engelstalige activiteiten. Er zijn aan een tto-klas dus meer kosten verbonden. De school draagt zelf een groot deel van die extra kosten. Aan de ouders vragen wij een extra bijdrage, naast de algemene ouderbijdrage. Het bedrag is voor dit jaar vastgesteld op € 450,- per leerling per jaar. Daarvan worden de kosten voor de studiereizen, uitwisselingsprogramma’s, examens, workshops en andere activiteiten betaald.