Bezoek aan het Rijksmuseum - Wateringse Veld College

Bezoek aan het Rijksmuseum

07 april 2023

Examentraining

“Hé meneer, daar, ik zie de Nachtwacht!” De glazendeur van de hal zwaait even open en geeft aan het eind van de Eregalerij zicht op het bekendste schilderij van het museum.

Als je ervan overtuigd bent dat je het meest geweldige vak van de wereld hebt, zou het niet moeilijk moeten zijn om mensen nieuwsgierig te maken. Neemt niet weg, dat je er wel wat voor moet doen. Óp naar Amsterdam, daarom!

Samen met de eindexamenleerlingen kunstvakken is een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum voor een examentraining. Onder leiding van twee ervaren museumdocenten is een rondleiding georganiseerd langs de hoogtepunten van het Rijks met het komend examen als leidraad. Er is stil gestaan bij de meest voorkomende onderwerpen die in de lessen naar voren zijn gekomen, waarbij over en weer veel vragen zijn gesteld. Waarom ziet iets eruit zoals het eruit ziet? Wat is een Vanitas- stilleven en wat wordt bedoeld met vergankelijkheid? Wat kan de achterliggende gedachte van de kunstenaar zijn geweest? Veel vragen met een leuke interactieve opdracht als afsluiting.