Geslaagde kluisjescontrole - Wateringse Veld College

Geslaagde kluisjescontrole

19 december 2023
Kluisjescontrole december 2023

School en politie tevreden!

In samenwerking met de wijkagenten hebben we dinsdag 19 december een kluisjescontrole gehouden. Door middel van een steekproef zijn een behoorlijk aantal kluisjes gecontroleerd.

Er zijn bij deze controle geen zaken aangetroffen die niet zijn toegestaan of niet door de beugel kunnen op school. De controle kan dan ook geslaagd genoemd worden.

De kluisjescontroles worden regelmatig gehouden om de veiligheid in en om scholen te vergroten. Ook in de toekomst zullen deze controles worden uitgevoerd.