Manifest Heel Den Haag Leest! Ondertekend - Wateringse Veld College

Manifest Heel Den Haag Leest! Ondertekend

01 november 2022

Manifest

In de regio Den Haag is 25% van alle mensen laaggeletterd. Dat wil zeggen dat één op de vier mensen niet mee kan komen in het maatschappelijk leven, doordat hij/zij/hen niet goed genoeg (Nederlands) kan lezen. In sommige Haagse stadsdelen loopt dit percentage op naar 50%. Landelijk is het gemiddelde 12%.

Afgelopen dinsdag is bij ROC Mondriaan door alle deelnemende scholen, bibliotheken en allerlei andere organisaties het actieplan Heel Den Haag Leest ondertekend. Ook het Wateringse Veld College doet mee.

Wat houdt dit plan in?
Alle deelnemers gaan in hun wijken het belang van lezen én leesplezier zichtbaar, hoorbaar en voelbaar maken. In onze wijk zijn dat onder andere Basisschool de Fontein (één van de initiatiefnemers), de bibliotheek en het WVC.

Een belangrijk onderdeel daarvan is, dat scholen (onderwijs)tijd beschikbaar stellen voor vrij lezen en leesactiviteiten, met nadruk op leesmotivatie en lezen voor plezier. [..] want wat leuk is, doe je vaker en gaat je makkelijker af.

Ook worden door alle deelnemers plannen van aanpak gemaakt (en uitgevoerd) voor de periode van 2022-2026, plannen die beogen de leesvaardigheid en leesmotivatie van zowel jeugd als volwassenen te vergroten.