Mobieltjes thuis of in de kluis - Wateringse Veld College

Thuis of in de kluis

02 januari 2024
Thuis of in de kluis

Mobieltjes in 2024

Vanaf 1 januari 2024 zijn mobiele telefoons, tablets en smartwatches niet meer toegestaan in de klas. Leerlingen worden hierdoor te veel afgeleid en presteren slechter wanneer telefoons aanwezig zijn. De rijksoverheid heeft daarom besloten een verbod in te stellen voor alle typen onderwijs. Ook op het Wateringse Veld College, geldt vanaf januari 2024 een verbod op mobiele telefoons en devices in de klas. 

Leerlingen wordt gevraagd hun telefoon 'thuis of in de kluis' te hebben op dagen dat ze naar school komen. Op de domeinen en tijdens mentorlessen is afgelopen maanden al regelmatig gesproken over regels rondom telefoongebruik. Dat heeft tot de situatie geleid dat er in klassen al bijna geen telefoon meer te zien is.

Samen optrekken voor een

Soepele overgang

We zagen de afgelopen periode dan ook als een wenperiode waarin leerlingen van hun routines af konden komen. Zo hebben we geprobeerd om de leerlingen te laten wennen aan de regel die na Kerst wél overal zal gelden vanuit een pedagogische aanpak die past bij onze school. 

Na de kerstvakantie krijgt het telefoonverbod een vervolg. Daarbij geldt dat leerlingen die ervoor kiezen om hun telefoon níet thuis of in de kluis te laten, in de klas of het domein de telefoon aan het begin van de les alsnog kunnen inleveren. Hiervoor zijn telefoonhotels of telefoontassen beschikbaar. Sommige leerlingen geven aan dat zij hun telefoon niet onbeheerd in een kluisje willen laten en de plek waar hij opgeslagen ligt, te willen kunnen zien. Daar faciliteren we de leerlingen in. Dit betekent dat de leerlingen 3 opties hebben voor hun telefoon, voor aanvang van de les. 

Als een leerling van al deze opties géén gebruik maakt en de telefoon tóch bij zich houden is dat op eigen verantwoordelijkheid. Zodra een docent een niet ingeleverde telefoon ziet óf hoort tijdens een les, zal de telefoon ingenomen worden tot het einde van de dag. Ook kan er een sanctie opgelegd worden voor het zich herhaaldelijk niet houden aan afspraken, rondom telefoongebruik. 

Wanneer mobiele telefoons echt nodig zijn voor de inhoud van de les (bijvoorbeeld een les over mediawijsheid) of wanneer leerlingen om (medische) redenen afhankelijk zijn van hun telefoon, is dit een toegestane uitzondering. Hierover kan de ouder van de leerling de mentor informeren. 

Het is fijn als ouders thuis deze regel met hun kind bespreken en zij samen komen tot afspraken over het niet-gebruiken van de telefoon tijdens lestijd. Als we hier samen in optrekken, voorzien we de meest soepele overgang naar telefoonvrije lessen en zo min mogelijk ingenomen telefoons.