Nieuw brugklasdomein geopend - Wateringse Veld College

Nieuw brugklasdomein geopend

25 januari 2023

Samen, betrouwbaar en talentontwikkeling

Woensdag 25 januari om 14.00 uur opende Geert Millekamp, regiodirecteur ISW en Den Haag Zuid-West, het nieuwe brugklasdomein van het Wateringse Veld College. Tijdens de opening gaf hij aan grote waarde te hechten aan de invulling van onze kernwaarden samen, betrouwbaar en talentontwikkeling. Hij bevestigt de kracht van het kansen bieden aan leerlingen, het onderwijs en het onderwijsklimaat voor de jeugd op het randje van Den Haag Zuidwest en Wateringen.

Op het Wateringse Veld College krijgen leerlingen de ruimte om zichtzelf te zijn en te leren op een manier die bij hen past. Er ligt de nadruk op hun eigen verantwoordelijkheid. Dit levert zelfstandige leerlingen op die goed kunnen samenwerken. Dat gebeurt in een moderne, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn en zelf weloverwogen keuzes te maken.

Deze aanpak leidt tot actief burgerschap, onder andere omdat leerlingen leren debatteren, hun mening te verwoorden en onderbouwen, het gesprek aangaan en kunnen en durven spreken voor publiek. Door samen betrouwbaar en talentgericht onderwijs te bieden en daarnaar te handelen in alle manieren waarop er contact is met de leerlingen, elkaar en de omgeving wordt hier actief aan bijgedragen.

Veilige, vertrouwde en voorspelbare omgeving
Domeinonderwijs is de manier waarop leerlingen op het Wateringse Veld College leskrijgen. Dat leren, de eigen verantwoordelijkheid en het zelf maken van weloverwogen keuzes op je eigen brugklas- of TTO-domein sluit heel goed aan op de 21st century skills. Op het Wateringse Veld College wordt gewerkt in een vast domein, net zoals het vaste klaslokaal op de basisschool.

Het domeinonderwijs geeft leerlingen een vaste eigen plek in de school en doet recht aan de leerlingen en aan het doel om leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs, persoonlijke- en talentontwikkeling en de maatschappij. Het brugklasdomein is een fijne, eigen, vaste plek in de school waar brugklasleerlingen les krijgen, pauze houden en hun mentor treffen. Het domein is een veilige, voorspelbare omgeving waar leerlingen zich thuis voelen. Rust, regelmaat en een duidelijke structuur zorgen voor een goed educatief klimaat in het domein.