Prestigieuze accreditatie voor Wateringse Veld College - Wateringse Veld College

Prestigieuze accreditatie voor Wateringse Veld College

15 februari 2024
Wateringse Veld College ontvangt

Prestigieuze accreditatie

In Nederlands zijn 130 scholen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs die door de Europese Unie zijn geaccrediteerd. Op 31 januari kwam het verlossende woord. Na anderhalf jaar voorbereiding, het indienen van de aanvraag met een stevig onderbouwd plan en vervolgens nog drie maanden wachten, ontving het Wateringse Veld College eind januari de toekenning van de Erasmus-accreditatie.

De Europese Unie ondersteunt met Erasmus+ de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van jongeren én professionals in het onderwijs. Slechts 27 scholen in heel Nederland hebben dit jaar de toekenning ontvangen. In totaal zijn er 130 scholen met een Erasmus+ accreditatie.

Voor de leerlingen

Door in het buitenland deel te nemen aan internationale projecten, verbeteren onze leerlingen en medewerkers hun communicatieve en interculturele vaardigheden. Zij doen onmisbare soft skills en talenkennis op. Deelnemers aan het programma Erasmus+ worden daarbij uitgedaagd om vaardigheden te ontwikkelen die belangrijk zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij.

Onze ambitie is om bij te dragen aan gelijke kansen, sociale verbondenheid en begrip tussen culturen. We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen internationale competenties kunnen ontwikkelen.

Toegang tot activiteiten

Met deze accreditatie heeft het Wateringse Veld College voor leerlingen en medewerkers tot en met 2027 toegang tot financiering voor activiteiten in Europa. Hiermee kan de school hun duidelijke en toekomstbestendige visie op het gebied van internationalisering en wereldburgerschap realiseren. Denk hierbij onder meer aan uitwisselingsprojecten met andere scholen in Europa, buitenlandse trainingen en cursussen.

Voor de hele school

Het Wateringse Veld College is een school met veel internationale ervaring. Al ruim 20 jaar biedt de school Tweetalig Onderwijs (TTO) aan. De Erasmus-accreditatie geldt voor het hele Wateringse Veld College. Tijdens een reisweek werken de leerlingen samen met de uitwisselingsleerlingen, leren ze andere culturen kennen door te ervaren en werken ze aan hun persoonsontwikkeling. Ook leren ze veel over Europa, de Europese Unie en wereldburgerschap.