Steward op school in 2024 - Wateringse Veld College

Steward op school in 2024

22 december 2023
Nieuw in 2024

Steward op school

Samen zijn we verantwoordelijk voor een fijne, schone en veilige school. Daarom starten we in 2024 met het project Stewards op school. 

In januari zullen alle leerlingen theorieles krijgen over dit project en de rol die de stewards op school gaan vervullen. De leerlingen van leerjaar 4 gaan de praktijktraining volgen, zij ontvangen na afronding een certificaat ‘Schoolsteward’.

 

Een fijne, schone en veilige school

Dat doe je samen

Vragen die in deze training aan bod komen, zijn onder andere:

  • Hoe gedragen we ons tegenover elkaar?
  • Hoe spreken we elkaar aan?
  • Hoe zorgen we met elkaar dat de school en de schoolomgeving opgeruimd blijven?
  • Hoe stellen we ons op tegenover gasten en bezoekers?
  • Hoe accepteren en respecteren we elkaar?
  • Hoe tonen we respect voor de spullen van een ander?

Zo hopen we samen met leerlingen nog meer een fijne, schone en veilige school te blijven.